30.6.09

Gif

Column: Wat een week!

Karla Peijs heeft in haar tijd als Minister van Verkeer en Waterstaat nog nooit een fatsoenlijk plan bedacht en uitgevoerd. Om een of andere vreemde reden heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) haar benoemd tot voorzitter van die organisatie. En in die functie liet Peijs van zich horen. Zij pleitte ervoor dat inhalen op 80-kilometerwegen onmogelijk gemaakt zou moeten worden. “Om zo het aantal verkeersdoden terug te dringen”. Zij wil het inhalen onmogelijk maken door een afscheiding aan te brengen tussen de twee rijbanen.

Lieve Karla, weet je dan niet dat 90% van de ongevallen op de weg veroorzaakt wordt door onoplettendheid van de bestuurder (de overige 10% is zelfoverschatting). Jouw idee is helemaal geen oplossing, want het enige wat je ermee bereikt is veel, heel veel ergernis. Als jouw plannetje wordt doorgevoerd, worden alle automobilisten geconfronteerd met tractors die voor hen zitten, danwel rijders in een Suzuki Swift of Fiat Uno, die maximaal 60 kilometer per uur rijden, waar je 80 kilometer moet gaan. De automobilisten die hier gedwongen achter rijden raken gefrustreerd en willen de verloren gegane tijd inhalen, zodra het wegvlak met de schermen gepasseerd is. Hierdoor ontstaan de ongelukken, want er wordt dan juist gehaast ingehaald en werk je als VVN dus de ongelukken in de hand.

Veel beter is het om bij wet vast te leggen dat mensen zich aan de snelheid moeten houden. Nu is dat al gedaan aan de bovenkant; als je 84 kilometer in plaats van 80 rijdt, ontvang je een prent. Maar het moet ook gebeuren aan de onderkant: rijd minimaal 78 kilometer per uur op een 80-kilometerweg en minimaal 118 km/uur op een 120-kilometerweg, anders krijg je een bekeuring voor te langzaam rijden en het verkeer ophouden. Files ontstaan niet door mensen die te hard rijden, maar door mensen die te langzaam rijden. Als iedereen zich aan de aangegeven snelheid houdt, en dus niet te langzaam gaat, zorgt dit ook voor veel minder ergernissen. En zo zijn we weer een stapje dichter bij “World peace”, om maar in de termen van de aankomende Miss Universe verkiezing te blijven.

Cadeautje
De afgelopen week heeft de ABN Amro bank weer een cadeautje gekregen van 2,5 miljard euro. Dit zal niet de laatste gift zijn, zo liet onze minister van financiën, WB, weten. In dit geval wordt het geld gebruikt om het kredietrisico op de Nederlandse hypotheekportefeuille over te nemen. Wacht eens even: werd aan het begin van de financiële crisis, toen die in Amerika uitbrak, niet gezegd dat deze crisis Nederland niet zou treffen? “De woningmarkt in Amerika is heel wat anders dan in Nederland. Hier in Nederland lopen de banken niet zo’n risico, aangezien hier niet gewerkt wordt met leningen aan mensen die geen spaargeld en geen inkomen hebben”. Toch wordt nu geld gereserveerd voor zo’n kredietrisico. In hetzelfde nieuws van die bewuste dag werd aangekondigd dat 25.000 schoolverlaters in augustus hun carrière en CV beginnen met een werkloosheidsuitkering. Ook veel bouwvakkers worden na de bouwvakvakantie ontslagen, zo is de verwachting.

“We” zijn actief in onder meer Afghanistan en Irak, waar onze soldaten de arme bevolking daar helpen tegen de Taliban. Hier worden miljarden aan besteed en in zekere zin kan ik dat ook wel begrijpen. Maar wat ik vreemd, zeer vreemd vind, is dat minister Van Middelkoop weigert om Nederlandse mariniers in te zetten om de eigen Nederlandse schepen te beschermen, die bij Somalië bedreigt worden door piraten. Zolang de eigenaren van de schepen namelijk losgeld betalen voor de huidige gevangen genomen bemanningen, zal het aantal gevallen van piratenterrorisme alleen maar toenemen. Van het verkregen geld, dat per gijzeling in de (tientallen) miljoenen loopt, worden nog meer en professionelere wapens gekocht. Uiteindelijk zullen deze wapens ook worden ingezet voor andere doeleinden, daar kun je gif op innemen.

Het woord van de week: Wachtlichten (stoplichten die te lang op rood staan).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten