27.4.09

Uitstel

Column: Wat een week!

De almachtige oplossing voor alle kabinetsproblemen is het uitstellen van belangrijke beslissingen. Deze gedachtegang werd de afgelopen week maar weer eens bevestigd met de polemiek rondom de JSF (Joint Strike Fighter) vliegtuigen. Uiterlijk in 2009 zou dit kabinet een beslissing moeten nemen over de aankoop van 85 toestellen, maar nu is besloten om een definitief besluit door te schuiven naar een nieuw kabinet. Onze toekomstige regering mag in 2012 beoordelen of de JSF goed is voor ons land. Om niet helemaal uit de boot te vallen, of moet ik zeggen: uit het vliegtuig?, betaalt Nederland 20 miljoen euro aan JSF-producent Lockheed Martin voor deelname aan de productie. Hoe was dat gezegde ook al weer? Oh ja: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Over wonden gesproken: blijkbaar staan we aan de vooravond van een grote varkensgriepgolf. In Mexico zijn tot nog toe 86 van de 1.300 besmette mensen overleden door toedoen van deze virusinfectie, zo berichten de media. Nederland is er helemaal klaar voor, zo werd ook bekend: er zijn vijf miljoen doses Tamiflu beschikbaar die op doktersadvies verkregen kunnen worden. Genoeg om circa eenderde van de Nederlandse bevolking te bedienen. Het is wellicht voorbarig, maar toch even een rekensommetje: als 86 van de 1.300 besmette mensen overleden zijn en de rest dus blijkbaar beter wordt, is het sterfterisico dus 6,6%. Dat is lang geen 1/3de van de bevolking: laten we de berichtgeving over de varkensgriep voorlopig maar even met enige nuchterheid volgen. Er is lang geen reden tot paniek.

Naïef

Het was weer heerlijk weer de afgelopen week. Maar dat betekent ook dat het jaarlijkse campagneritueel begint: waarschuwingen worden geuit tegen huidkanker en een rampspoedscenario over het theoretische broeikaseffect komt weer in het nieuws. Het valt me op dat dit broeikaseffect, dat nog altijd gebaseerd is op theoretische modellen, alleen maar negatieve gevolgen zou hebben voor Nederland en de rest van de wereld. Feiten die erop wijzen dat de aarde helemaal niet definitief opwarmt, worden gemakshalve genegeerd. Zo groeit het ijs aan de Noordpool gigantisch aan en is de wereldtemperatuur vorig jaar gedaald ten opzichte van 2007. Ik zal wel naïef zijn, maar volgens mij is het al decennialang veel te koud in Nederland. Wat mij betreft mogen we veel meer zonnige dagen hebben en mag het veel vaker tussen de 20 en 25 graden worden. Dat het dan wat meer gaat regenen, neem ik maar voor lief: zo koelt het tussen het mooie weer door ook weer lekker af. Of hebt u wel genoten van de vorige twee zomers, waarbij we in 2008 maar liefst één heel weekend zomers weer hadden?

En vergeten we ook niet de invloed van onze dichtstbijzijnde ster? Als de zon het wil, ligt de hele wereld stil. Wat dat betreft, hoeven we ons op lange termijn helemaal geen illusies te maken: over een jaar of drie miljard zal de aarde verzwolgen zijn door de alsmaar uitdijende zon, die zich dan in haar laatste levensfase bevindt en daarna implodeert. Lees meer over dit verschijnsel in het boek “A Brief History of Time” van Stephen Hawking. De vrijwel volledig verlamde natuurkundige en kosmoloog die de afgelopen week met een infectie in zijn borststreek in het ziekenhuis werd opgenomen.

Oranjegevoel

Een leuk initiatief dat afgelopen week naar buiten kwam, vond ik de oranje hoofddoekjes. Tijdens de viering van Koninginnedag worden in Haarlem 5.000 oranje hoofddoekjes uitgedeeld. Doel hiervan is het Oranjegevoel te combineren met het besluit van de moslimvrouw om een hoofddoekje te dragen. De plaatselijke VVD zou woedend zijn over dit initiatief, dat een gemeentelijke prijs van 3.000 euro toebedeeld kreeg. Dat is overdreven: het lijkt me een prachtig gezicht om 5.000 mensen (mannen én vrouwen!) met oranje hoofddoekjes door de straten te zien lopen.

De woorden van de week: TTYS (Talk To You Soon) en TTYN (Talk To You Never).

19.4.09

Dom

Column: Wat een week!

Schrik en horror: de afgelopen week konden we een blik in de toekomst werpen! In de amazone blijkt nu een mierensoort te leven die al die lastige mannetjes heeft afgeschaft. Het hoofd van de kolonie, de mierenkoningin, blijkt zichzelf te kunnen klonen en genetisch identieke dochters op de wereld te kunnen zetten. Van slakken wisten we al dat deze hermafrodiet (tweeslachtig) kunnen zijn en ook planten en bomen kunnen zichzelf bestuiven. Nog even, een millennium of wat, en de mannelijke mens is een bedreigde diersoort.

Het PvdA-kamerlid Heerts kwam met een ‘nieuw’ idee. Hij vond dat de raadszalen van gemeentehuizen maar gebruikt moesten worden om plaatselijke verdachten te berechten voor overlast en criminaliteit. Dat is nog maar een heel kleine stap verwijderd van de middeleeuwse methoden, waarbij mensen in volksgerichten op het dorpsplein werden beschuldigd, veroordeeld en terechtgesteld. Het lijkt mij dat er wel betere methodes zijn om de werkdruk op de rechtbanken aan te pakken. Minder ruimte geven aan de zogeheten claimcultuur en meer standaarduitspraken laten gelden voor vergelijkbare situaties. Maar ja, dan zal een advocaat me ongetwijfeld in twaalf pagina’s uitleggen waarom geen enkele situatie vergelijkbaar is.

Tja, en dan Aleid Wolfsen: hij was “een beetje dom”, zoals alleen Máxima dat zo goed kan zeggen. Ik snap hem wel een beetje: ben je burgemeester van een stad met zo’n 300.000 inwoners en krijg je in eerste instantie het AD achter je aan over je claimgedrag. Heb je net dat probleem opgelost, waarbij er niets kritisch gepubliceerd zou worden en dan komt er plotseling een journalist van het plaatselijke huis-aan-huisblad met een gedegen, maar kritisch artikel aanzetten. “Wat denkt zo’n freelance-journalist wel niet om mij zo te kijk te zetten?”, moet Wolfsen gedacht hebben. Op een telefoontje met de hoofdredacteur om het artikel, waar Wolfsen’s woordvoerder overigens keurig een reactie op had gegeven, niet te publiceren, ving Wolfsen bot. De uitgever was echter toeschietelijker: dit bedrijf annuleerde de complete oplage van “Ons Utrecht” om deze te vervangen voor een nieuwe editie: zonder het gewraakte artikel. “En die kosten, daar komen we wel uit”, aldus één van Wolfsen’s medewerkers.

Het is natuurlijk prachtig dat een huis-aan-huisblad als “Ons Utrecht” ruimte geeft aan een kritisch artikel, waarbij alle partijen hun weerwoord kunnen geven. Al te lang wordt op dit soort bladen met enige dédain neergekeken, terwijl ze vaak beter gelezen worden dan menig regionaal dagblad. Wolfsen oefende druk uit (want op een andere manier kan het telefoontje naar de redactie niet uit te leggen zijn) om een artikel dat hem niet beviel ongepubliceerd te laten. Maar uiteindelijk hebben niet circa 131.000 mensen het artikel over Wolfsen gelezen, maar miljoenen Nederlanders. En daar kan geen communicatieafdeling meer tegenop!

De Nederlandse regering doet een onderzoek naar de kredietcrisis en de uitkomsten van dit onderzoek laten nog een jaar op zich wachten. Kan ik vanaf deze plek alvast een deel van de conclusies voorspellen? “Iedereen heeft, in meerdere of mindere mate, schuld aan deze crisis. De financiële instellingen, die teveel risico’s hebben genomen en producten en diensten leverden waarvoor een lage meerwaarde gold. De controlerende instanties, die niet tijdig aan de bel hebben getrokken. De aandeelhouders, die de bedrijven en instellingen opstuwen naar steeds meer winstresultaten voor de korte termijn. De Nederlandse overheid, die eerder had moeten ingrijpen. De spaarders, die niet voor een half procent hoger, hun miljoenen op een niet-Europese bank hadden moeten zetten.” Ik vrees dat de uiteindelijke slotsom zal zijn dat iedereen een beetje schuld heeft en dat daardoor niemand echt verantwoordelijk kan worden gesteld.
Het woord van de week: Knuffelpaal.

14.4.09

Perfect?

Column: Wat een week!

De oudste vrouw ter wereld vierde maandag 6 april haar 115de verjaardag. Ze heeft deze respectabele leeftijd volgens eigen zeggen bereikt omdat ze “Nooit gedronken, nooit gerookt en nooit gekke dingen heeft gedaan”. Heb je dan wel echt geleefd, vraag ik me af?

Goed nieuws was er ook deze week: de kilometerheffing wordt uitgesteld. Volgens Minister Eurlings van Verkeer komt dit omdat de heffing zeer complex is en te veel risico’s kent. Hopelijk komt afstel van al dat uitstel, want het is natuurlijk overduidelijk dat het enige effect van die kilometerheffing is, dat we met z’n allen in de file blijven staan, maar dat we dan nog geld betalen ook.

Nog meer goed nieuws: de zogeheten ‘slimme meter’, die per seconde het stroomverbruik controleert, wordt niet wettelijk verplicht. De officiële motivatie om deze meter in te voeren is om mensen te stimuleren zuiniger om te gaan met hun elektriciteitsgebruik. Echter, de gegevens kunnen in de toekomst ook gebruikt worden om bepaalde activiteiten te waarnemen. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld het hebben van een illegale hennepplantage, maar het kan ook een stap verder gaan. Iemand die een uitkering heeft, maar toch een plasma-tv koopt (die veel energie verbruikt), kan op basis van de resultaten van deze slimme meter gekort worden op de uitkering. Tenzij deze persoon de aangeschafte tv kan verklaren. De dwangneurotische controleneigingen van de overheid zijn, in ieder geval tijdelijk, een halt toegeroepen.

En weer is een soldaat omgekomen in Uruzgan, dit keer door een raketaanval. Tot nog toe hebben 19 mensen uit ons land het leven gegeven. Onze jongens doen daar ongetwijfeld goed werk, maar wanneer draagt Nederland haar verantwoordelijkheid over aan een van de andere tweehonderd landen in de wereld?

Het besluit om 85 Joint Strike Fighters (F-35) aan te schaffen voor het lieve sommetje van minimaal 6,1 miljard euro, wordt uitgesteld. Het is voor de regering inderdaad lastig uit te leggen dat overal bezuinigd moet worden, maar dat een besluit over een project waarvan de kosten nog niet vaststaan, op korte termijn doorgedrukt moeten worden. Daar komt bij: het bedrijf Saab Gripen NG heeft een wel heel aanlokkelijk (goedkoper) alternatief: dat kan in de periode tussen nu en 2011 grondig bekeken worden. Wel is duidelijk dat hoe langer er gewacht wordt, hoe duurder de aanschaf van de gevechtsvliegtuigen zal zijn. Wat dat betreft hoorde ik de afgelopen week een mooie uitdrukking: “hier geldt de Wet van Behoud van een Stukje Ellende: welke oplossing ook gekozen wordt, het is nooit perfect.”

En tot slot: Het Nederlandse echtpaar dat in Jemen ontvoerd was, is dinsdagochtend 14 april weer vrijgelaten. Jan Hoogendoorn en Heleen Janszen hebben de twee weken durende kidnap goed doorstaan; waarschijnlijk is voor hen losgeld betaald.

Het woord van de week: Foutspreken.

6.4.09

ZCZB

Column: Wat een week!

Deze kop is een staaltje van regelrechte zelfcensuur. Als ik namelijk ACAB zou schrijven, zou ik aangeklaagd kunnen worden vanwege het beledigen van ambtenaren in functie. ‘Vroeger’ schreeuwde ik wel eens naar de barman in het café: “Acht Cola, Acht Bier”, maar de afkorting hiervoor (ACAB) wordt wettelijk verboden. De politie vat het namelijk op als een belediging, omdat het ook kan betekenen: “All Cops Are Bastards”. Ik houd het dus voortaan maar op Zeven Cola en Zeven Bier.

Goed nieuws was er voor de Nederlanders die zowel roken als drinken, en blijkbaar geen gezelligheid kunnen hebben in een café als ze één van beide niet kunnen doen. Het rokerscafé Victoria in Breda werd door de rechtbank vrijgesproken van overtreding van het rookverbod. De (rokende?) rechter oordeelde dat de huidige wettelijke regeling een ongelijke behandeling instelt voor horecaondernemers met en zonder personeel. Ook café De Kachel in Groningen kreeg goedkeuring van Minister Klink van volksgezondheid: de eigenaresse die haar bar naar het washok had geplaatst, zodat de rest van het café een rookruimte kon zijn, heeft uitstekend de regels omzeild. Het zijn waarschijnlijk de eerste stappen naar een wetgeving waarin eenmanscafé’s zonder personeel worden uitgezonderd van het rookverbod.

De G20 kwam afgelopen week bijeen en binnen een dag had men de oplossing gevonden om de wereldwijde crisis te bestrijden: Geld, geld, geld. Een groot deel van het genoemde bedrag (ruim 800 miljard euro) was echter al eerder besproken, danwel geaccordeerd door onder meer het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Maar het invoeren van een financieel waarschuwingssysteem is in ieder geval een goede eerste stap om de uit de klauwen gegroeide handel in aandelen, olie, staal en luchtbellen in te dammen. Het Tweede Kamerlid Mei-Li Vos (PvdA) had overigens wel een heel originele oplossing om de crisis te bestrijden, zo las ik vorige week: “Laten we allemaal champagne drinken”.

En als uitsmijter het volgende, want als ik dit schrijf aan het begin van mijn column, wil niemand de rest van de tekst lezen. Ik had het genot het onderstaande schrijven te mogen ontvangen. Het was een eenzinnige brief van J.M.M. de Gouw, secretaris van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, gericht aan de “colleges van Burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten van de RDOG Hollands Midden”. Lees en huiver: “Hierbij deel ik u mede dat het, op grond van artikel 28, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden’ tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem (voormalig Alkemade en Jacobswoude), Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk ad IJssel, Nieuwkoop (rechtsopvolger van Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar), Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zevenhuizen / Moerkapelle en Zoeterwoude door het Algemeen Bestuur op 25 maart jongstleden vastgestelde programmajaarverslag 2008 verkrijgbaar is via de website www.rdoghm.nl.”

Het woord van de week: Tempodrukkers.