30.11.09

Politie

Column: De waan(zin) van de week

Als columnist die, met een cynische ondertoon, schrijft over het nieuws van de afgelopen week wordt het je soms wel erg gemakkelijk gemaakt. Zo blijken de grote graaiers ook aan de top van de sterke arm te zitten. Dat zijn dus dezelfde mensen die de beslissing nemen om belastingontwijkers met groot machtsvertoon op te pakken.

Ik noem Miriam Barendse, interim korpschef die voor een dagje werken rustig 1.400 euro in rekening brengt. Drie korpschefs: Welten (hoofdcommissaris politie Amsterdam), Berndsen (korpschef Friesland) en Velings (voormalig korpschef Limburg Zuid) ontvangen woontoelages tot maar liefst 17.640 euro per jaar. Zeker zestien hoofdcommissarissen en plaatsvervangers declareren voor duizenden euro’s aan onkosten, terwijl ze al voor duizenden euro’s een vaste representatievergoeding ontvangen. RTL Nieuws noemde in dit verband hoofdcommissaris Kuijs (korpschef regio Brabant Zuid Oost): hij ontvangt 8.685,60 euro aan vaste representatiekosten, maar declareerde daarnaast voor nog eens 3.887,67 aan zaken als de huur van een smoking en stomerijkosten.

Pikettoelage

“Om 24 uur per dag bereikbaar te zijn”, ontvangen korpschef Wijbenga (Flevoland) en plaatsvervangend korpschef Gorissen (Amsterdam Amstelland) meer dan 11.000 euro per jaar; de zogeheten pikettoelage. En onder meer omdat er in Rotterdam Rijnmond voldoende bonnen zijn uitgeschreven, ontvangt korpschef Meijboom een ‘functioneringstoelage’ van maar liefst 15.085 euro. Uiteraard wast de verantwoordelijke minister Guusje ter Horst (GtH) haar handen in onschuld: “Ik heb het niet geweten.” Als minister hoor je dit soort zaken juist wel te weten, GtH!

De economische crisis, die al flink afneemt, gaat volledig voorbij aan de tienduizenden ambtenaren die bij een EU-instelling werken. Zij krijgen een loonsverhoging van maar liefst 3,7%. In dezelfde week werd bekend dat het komende jaar alle werknemers en uitkeringsgerechtigden er in Nederland op achteruit gaan, niet in het minst door gestegen belastingen, tarieven en fees. En voor 2011 kunnen we onze borst helemaal nat maken, zo vrees ik. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer achter de rug en zullen de gemeenten de OZB zeer fors verhogen. Noem me een doemdenker, maar de percentages zullen de 10% ver overstijgen in veel gemeenten.

Vulkaan

Vorige week werd bekend dat de fabel van de opwarming van de aarde één grote leugen is. Dat weerhoudt dit kabinet niet om een opslag van honderden euro’s op de energienota te leggen aan alle consumenten. En zo wordt nog weer 20 miljard euro gegraaid. Ondertussen stoot een gemiddelde vulkaan tijdens een eruptie meer CO2 de lucht in, dan wij in Nederland in honderd jaar kunnen produceren.

Bent u al ingeënt tegen de Mexicaanse griep? Wat zullen de voorstanders van die griepvaccinatie gebaald hebben. In de week van de grote vaccinaties, waarbij miljoenen kinderen en risicogroepen een verlichte variant van het Mexicaanse griepvirus in hun lijf kregen gespoten, bleek dat het aantal zieken drastisch was afgenomen. Dat ligt echter niet aan de vaccinatie zelf, want daarvoor is een incubatietijd van twee weken. Het goede nieuws van de vermindering aan zieken kwam dus eigenlijk twee weken te vroeg. Nu kan er niet gezegd worden dat de vaccinaties bijgedragen hebben aan het stopzetten van de Mexicaanse griep.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Pim Koopman (56): Nederlands drummer, producer en componist
Amy Black (36): Engels operazangeres
Giorgio I di Seborga (73): Staatshoofd van Seborga
Pia Beck (84): Nederlands jazzpianiste
Ernesto Treccani (89): Italiaans kunstschilder
Eric Waldram Kemp (94): Engels bisschop
Robert Holdstock (61): Engels schrijver

Het woord van de week: Dorpisme.

24.11.09

Jokkebrokken

Column: De waan(zin) van de week

Wat bij veel klimaatopwarmingssceptici al langer bekend was, wordt nu dan ook bevestigd met uitgelekte emails van de University of East Anglia. Wetenschappers blijken in die emails trucjes met elkaar te delen om de voor de klimaatopwarmingsleugens ongewenste positieve berichten over het milieu te verbergen in de modellen. Al jarenlang wordt bijvoorbeeld genegeerd dat de aarde niet opwarmt, maar juist afkoelt.

De politiek reageert hier op en gebruikt woorden als ‘Schokkend’ en ‘notoire jokkebrokken’. Dan vraag ik mezelf af: onder welke steen hebben die politici liggen slapen? Klakkeloos loopt de politiek achter de ‘hel en verdoemenis’ uitroepende wetenschappers, wiens enige belang is onrust te zaaien, zodat zij zelf weer meer geld krijgen voor nog meer onderzoek. En dat zijn zeker niet alleen maar obscure wetenschappers, maar ook de top van de top. Aan de University of East Anglia werken namelijk de klimaatexperts die zeer nauw verbonden zijn met het VN-klimaatpanel IPCC. Op basis van de verklaringen van de IPCC komen overheden wereldwijd met maatregelen (lees: belastingverhogingen en nieuwe belastingvormen) om de klimaatopwarming tegen te gaan. En nu blijkt dus dat die hele klimaatopwarming een grote aperte leugen is. Kunnen we geen politicibelasting invoeren?

Druk
Want de druk om het natuurlijke gedrag van de mensheid aan te passen, wordt continue groter. Enige jaren geleden werd al gezegd dat er aparte wc’s moesten komen voor de lichte en de zware behoefte. Vorige week kwam aan het licht dat, volgens Britse milieugroeperingen, alle mannen voortaan maar in hun eigen tuin moeten plassen. De reden? ‘Het bespaart water en levert een prima composthoop op’. Hopelijk zijn we voortaan ook af van dit soort koldervoorstellen.

‘Het prinselijk paar verkoopt de vakantievilla’, was vorige week in alle kranten te lezen. Dit is het enige juiste besluit, zo werd alom geschreven en gezegd. Daar ben ik het wel mee eens: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wel doe ik een oproep aan WA en MZ om de eventuele winst van hun bouwproject direct te doneren aan de arme Mozambikaanse bevolking.

Stortplaats
‘Wie betaalt, bepaalt.’ Geen enkel onafhankelijk onderzoek is inderdaad onafhankelijk. Wanneer een gemeente een bureau inhuurt, weet dat bureau terdege wat de gewenste uitkomsten zouden moeten worden. Zo liet de gemeente Amersfoort enkele jaren geleden een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid van het uitbreiden van een stortplaats nabij een deels nog te bouwen woonwijk. De uitkomst: er worden geen problemen verwacht. De bewonersvereniging van die woonwijk lieten ook een onderzoek uitvoeren, toevallig door hetzelfde onderzoeksbureau. De uitkomst? ‘De uitbreiding van de stortplaats levert veel geur- en milieuproblemen voor de omwonenden.’ Pieter van Vollenhoven (PvV) onderkende vorige week deze problematiek en hij bekritiseerde de onafhankelijkheid van onderzoeken naar grote calamiteiten en gebeurtenissen.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Monique de Bissy (86): Belgisch verzetsstrijdster
Josine van Dalsum (61): Nederlands actrice
John Almond (63): Engels popmuzikant
Daul Kim (20): Zuid-Koreaans model
Konstantin Feoktsistov (83): Russisch kosmonaut
Yang Xianyi (94): Chinees vertaler
Samak Sundaravej (74): Premier van Thailand

Het woord van de week: Talentertainment.

15.11.09

Zoenen

Column: Wat een week!

In de regio waar ik vandaan kom, is er een algemeen bekende uitdrukking: “We worden genaaid zonder zoenen.” Want dat is natuurlijk precies wat er aan de hand is met de door dit kabinet in elkaar gezette kilometerheffing, dat voorheen het rekeningrijden genoemd werd.

“59% van de mensen gaat er op vooruit”, logen Minister van Financiën WB (Wouter Bos) en verkeersminister CE (Camiel Eurlings). De BPM (aanschafbelasting op auto’s) en de motorrijtuigenbelasting worden stapsgewijs afgeschaft en dat zou de financiële kosten moeten dekken. De kritiek op deze maatregel zou mild zijn, zo lieten verschillende media weten. Dan wordt het eens tijd om een ander geluid te laten horen, want deze regeringsactie is een onvervalste graaimaatregel.

Waar zal ik beginnen? Ten eerste met een simpel rekensommetje. Om van de Bollenstreek naar, zeg, Twente te rijden voor bijvoorbeeld familiebezoek, moet een afstand van 180 kilometer afgelegd worden. Aangezien je ook weer terug moet, betekent dit dat de kosten voor het bezoeken van opa en oma in 2012 al 10,80 euro (360 kilometer * 3 cent) zijn. Zes jaar later is dit al opgelopen naar 24,12 euro (360 kilometer * 6,7 cent). Minister Rouvoet zet zich in voor ‘jeugd en gezin’, maar hierdoor worden de minst verdienenden in de maatschappij extra benadeeld. Wel of niet familie bezoeken hangt in de toekomst voor veel mensen af van een koud rekensommetje: “Eten we deze week vlees of gaan we naar oma?”

Inflatie
En bij die 6,7 cent per kilometer blijft het natuurlijk niet. Want met de inflatie wordt dit bedrag vanaf 2018 jaarlijks verhoogd. Daar komt bij: het tarief voor het rijden in de spitsuren komt nog (veel) hoger te liggen dan die 6,7 cent per kilometer. Gelooft u nog altijd dat 59% van de mensen erop vooruit gaat?

Uw en mijn kosten blijven namelijk oplopen: er wordt een kastje in onze auto’s geplaatst, dat ervoor zorgt dat alle gereden kilometers worden bijgehouden. Dit kastje meet niet alleen de gereden afstand, maar uiteraard ook de tijd waarin deze afstand is overbrugd. Bent u binnen de berekende tijd op uw eindbestemming aangekomen? U krijgt een fikse bekeuring. Zijn er geen wegwerkzaamheden over een afstand van enkele honderden meters, maar staan er toch borden waar u 70 of 90 kilometer mag en u rijdt er met 100 kilometer per uur langs? U wordt onherroepelijk beboet.

Compenseren
En ook hier houden de kosten niet op. Door het wegvallen van de motorrijtuigenbelasting lopen de Provincies namelijk belastinginkomsten mis. En van die aardige WB mogen de Provincies dit ‘compenseren’. U en ik weten natuurlijk heel goed dat dit twee dingen kan betekenen: het verhogen van de huidige bestaande belastingen of het invoeren van een compleet nieuwe belasting. Dat zijn dus ook weer extra kosten dankzij de kilometerheffing. Maar deze kosten worden natuurlijk niet mee berekend bij het sommetje waarop WB en CE hun profetie doen dat 59% van de mensen erop vooruit gaan.

“Dit zijn allemaal kleine opofferingen voor het milieu”, zegt u, waarde bloglezer? Bedenk dan dit: één OV (Openbaar Vervoer)-dieselbus stoot meer giftige gassen uit dan 100 auto’s bij elkaar. En die dieselbussen rijden de meeste van de tijd leeg of bijna leeg rond. Vervang al die OV-dieselbussen per direct door minibusjes. Zorg er daarnaast voor dat de stoplichten niet meer zo afgestemd worden dat de OV-bussen er als eerste door mogen. Hoeveel verontreiniging verdwijnt er wel niet in het milieu doordat de overheden per gemeente iedere dag duizenden auto’s nodeloos en extra lang voor de stoplichten laat wachten? Laat het CBS hier eens onderzoek naar doen!

Oplossing
Kortom, de juiste oplossing voor het milieu is niet de kilometerheffing. Iedere automobilist betaalt namelijk al extra voor elke gereden kilometer, vanwege de belasting op de benzine (2/3de van het totale bedrag). Nieuwe wegen aanleggen en de ‘groentijden’ (de tijd dat de stoplichten op groen staan) verhogen zijn de juiste maatregelen. Alleen de nieuwe wegen zorgen voor het opheffen van de files. Die nieuwe wegen kunnen heel simpel gelegd worden op de huidige vluchtstroken, met marginale kosten. Wie gaat die extra wegenaanleg betalen? Dat doen de autorijders al: ieder jaar ontvangt de overheid 10 miljard euro aan autogerelateerde inkomsten. Hiertegenover staan slechts 3 miljard aan uitgaven. Boomkussers zullen zeggen: “het aanleggen van nieuwe wegen is slechts een tijdelijke oplossing; meer mensen zullen uit het OV stappen en in de auto gaan, waardoor de wegen dichtslibben.” Dat klopt misschien als je maar één of enkele wegen aanlegt, maar iedere automobilist kan bij mijn weten slechts in één auto tegelijk stappen. Voldoende nieuwe wegen zorgt voor een goede doorstroming. Hierdoor behoren de files tot het verleden en zal de milieuvervuiling door de auto’s, vrachtwagens en OV-bussen veel sterker afnemen dan de kilometerheffing ooit zal bewerkstelligen.

Deze week zijn onder meer overleden:

Augustin Sagasti (39): Spaans wielrenner
Robert Cameron (98): Amerikaans luchtfotograaf
Jack Verburgt (62): Nederlands musicus en producer
Tom Merriman (85): Amerikaans jinglecomponist
Bernard Kolélas (76): Congolees politicus
Ueli Gegenschatz (38): Zwitsers basejumper

Het woord van de week: Grammofoonwinkels.

9.11.09

Garnalen

Column: Wat een week!

Hebt u ook smakelijk moeten lachen bij de Spaanse escapades van de Kroonprins, W.A.? Tijdens een staatsbezoek aan Mexico wilde hij de vertegenwoordigers van de Mexicaanse en Nederlandse olie-industrie ervan overtuigen dat ze meer schone energie dienden te gebruiken. Het leek W.A. blijkbaar wel aardig om een Spaans spreekwoord er tussendoor te gooien. Het heeft bij mijn weten nergens in de pers gestaan, maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat zijn vrouw M. hem uitdrukkelijk geïnstrueerd heeft hoe hij “Camarón que se duerme se lo lleva a la chingada” diende uit te spreken. Het is perfect Spaans voor “een garnaal die slaapt, wordt door de stroming meegevoerd”. Helaas was de prins echter in Mexico en niet in Argentinië, waardoor dit Spaanse zinnetje een heel andere betekenis kreeg: “Een garnaal die slaapt, gaat naar de kl.ten”.

Over Mexico gesproken: vanaf vandaag kan iedereen die dat wil zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Voorlopig krijgen alleen “risicogroepen” een prik. Dat zijn 60-plussers, vrouwen die 13 weken of langer zwanger zijn, personeel in de gezondheidszorg en mensen met een medisch risico. Vorige week is ook bekend geworden dat katten de Mexicaanse griep kunnen overdragen. Als deze griephype nog even doorgaat, komt er ongetwijfeld een oproep om ook alle katten in te laten enten.

Bijltjesdag

Zou het nog bijltjesdag worden onder de ex-bestuurders en ex-commissarissen van de DSB? Als minister van Financiën was Gerrit Zalm (GZ) zeer kritisch over de DSB maar na zijn aftreden was hij er niet vies van bij deze bank als bestuurder in dienst te treden. Voordat alle DSB-ellende uitbrak, pakte GZ na anderhalf jaar schielings zijn biezen om voor Fortis/ABN AMRO aan de slag te kunnen. Hij kan, met de gestegen waarde van de aandelen, hier een – zeer – forse bonus tegemoet zien. En dan is er nog Ed – Raket – Nijpels (EN) die jarenlang commissaris was bij de DSB en dus het beleid van die bank jaarlijks goedkeurde. Ook hij wast zijn handen in onschuld: “Ik heb het niet geweten”. Tegenwoordig is EN voorzitter van het pensioenfonds ABP en als zodanig ook niet geheel onomstreden. Hij heeft aangegeven dat hij deze functie zou opgeven als hem iets te verwijten valt voor zijn periode bij de DSB.

Nederland is vanaf oktober volgend jaar twee nieuwe omroepen rijker: WNL en PowNed. WNL is oorspronkelijk ontstaan uit een actie van de Telegraaf en gaat nu zelfstandig verder “om een rechts geluid te laten horen”. PowNed – voortgekomen uit de website Geen Stijl - wil het Hilversumse even flink opschudden, waarbij ze ongetwijfeld veel gebruik zullen maken van hun internetkennis. De milieuomroep Llink moet haar biezen pakken, zo oordeelde minister Plasterk de afgelopen week.

Anoniem

“De Tiplijn M (Meld Misdaad anonieM), 0800 0700, wordt nóg anoniemer, zo was te lezen in de media. Iedereen die de afgelopen jaren belde, met of zonder nummerherkenning, ging er al automatisch van uit dat ze anoniem tips konden doorgeven. Dat bleek echter niet zo te zijn, want het Openbaar Ministerie bleek via een omweg toch de gegevens te kunnen achterhalen van een “anonieme” tipgeefster over een dodelijke steekpartij tijdens het Rotterdamse Zomercarnaval. M-directeur Guus Wesselink liet weten dit onacceptabel te vinden: “Anoniem moet anoniem zijn”. Mooie woorden, die echter gelogenstraft worden door minister Ernst Hirsch Ballin van justitie: “Een volstrekt waterdichte bescherming van de anonimiteit van M-bellers is niet in alle gevallen te bewerkstelligen.” Anonimiteit is dus ook maar relatief.

Een proef met gratis OV (openbaar vervoer) voor 65-plussers is in Amsterdam grandioos mislukt. Zelfs als mensen gratis gebruik mogen maken van de overal door de stad rondrijdende dieselbussen en trams, willen ze het gemak van hun eigen auto niet opgeven. De enige ouderen die nog wel geneigd zijn om toch maar in een bus te stappen, zijn fietsers. Dus in feite draagt het OV bij aan een verslechtering van het milieu.

Verjaringstermijn

De Raad van State lijdt ook aan verstandsverbijstering, zo lijkt het. Laten we hopen dat dit tijdelijk is. Een moordenaar uit Irak moet een verblijfsvergunning krijgen, zo oordeelt deze instelling. In de tijd dat hij in Nederland illegaal verbleef, is hij namelijk vader geworden van een zoontje. Bovendien zou de verjaringstermijn van de moord overschreden zijn. Het begrip “verjaringstermijn” is natuurlijk een term uit de jaren ’70 van de vorige eeuw en moet onmiddellijk afgeschaft worden. Waarom mag iemand vijftien jaar na een moord of verkrachting zonder angst voor vervolging weer vrolijk rondlopen, terwijl de slachtoffers en familieleden vaak nooit meer over deze wandaden heen kunnen komen.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Claude Lévi-Strauss (100): cultureel antropoloog
Just-Alex Boersma (34): Nederlands zanger
Antonio Pelle (77): Italiaans maffiabaas
Matti Oiling (66): Fins drummer
Dimitri De Fauw (28): Belgisch wielrenner
Humberto Luis Rivas Ribeiro (72): Spaans fotograaf

Het woord van de week: Kieskleurig.

2.11.09

Smullen

Column: Wat een week!

De roep om strengere straffen voor mensen die agenten bedreigen, wordt steeds luider. Inderdaad is het wat absurd om te stellen dat agenten maar beter tegen schelden moeten kunnen dan andere mensen. Wel pleit ik ervoor dat dan ook gekeken wordt naar de andere kant van de zaak. Agenten hebben een voorbeeldfunctie: als zij het in hun gestelde vertrouwen beschamen, dienen zij extra hard aangepakt te worden. Of het nu gaat om fraude, onrechtmatig gebruiken van het dienstwapen of het ongeoorloofd te hard rijden.

De politie kwam de afgelopen week ook op een andere manier in het nieuws. Voorheen was het zo, dat veel dienders gebruik maakten van de prepensioenregeling en dus vervroegd uittraden. Deze financieel aantrekkelijke regeling is echter uitgekleed, zodat de gemiddelde leeftijd van de agenten steeds hoger komt te liggen. In 2014 is de helft van alle agenten ouder dan vijftig jaar. Onlangs was ik bij een cursus scootmobiel leren rijden en daar stond ook, voor de grap, een scootmobiel in politiekleuren. Het gaat wellicht nog maar een paar jaar duren voordat deze grap werkelijkheid wordt.

Vleesvervanger

Varkens in Nood en Milieudefensie hebben een nieuwe manier gevonden om in het nieuws te komen. Ze introduceren een vleeswijzer, waarop staat dat – o zo verrassend – het niet milieuvriendelijk is om een heerlijk karbonaadje te eten. We moeten met z’n allen aan de Quorn. Hebt u daar nog nooit van gehoord? Ga u schamen! Quorn is een vleesvervanger van plantaardig eiwit. Dit gegeven bewijst weer eens het ongelijk van Milieudefensie en Varkens in Nood. Als vlees ongezond was, zou je er geen vleesvervangers voor hoeven te eten. Het is niet gezond om geen vlees te eten; als het menselijke ras alleen maar bramen en druiven gegeten had, hadden we ons nooit in de huidige mate kunnen ontwikkelen. Maar uiteraard misgun ik niemand een heerlijke tofu (gestremde sojamelk), vegaburger (burger van soja en/of groente en/of granen) of valess (gestremde koemelk). Smullen maar!

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Yasuo Iwata (67): Japans acteur
Kevin Widemond (23): Amerikaans basketballer
Daniel Acharuparambil (70): Indiaas aartsbisschop
Roy DeCarava (89): Amerikaans fotograaf
Ted Nebbeling (65): Canadees minister
Bei Shizhang (106): Chinees bioloog
Manu Verreth (69): Vlaams acteur
Qian Xuesen (97): Chinees ruimtevaartwetenschapper
Natuzza Evolo (85): Italiaans mystica

Het woord van de week: Onderbegroten.