15.6.09

Ontslag

Column: Wat een week!

Als een leerkracht zijn of haar homoseksualiteit openlijk uitdraagt, mag deze ontslagen worden op een Christelijke (of Islamitische) school. Dat lijkt de conclusie te zijn van een advies van de Raad van State over de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Indien dit inderdaad zo is, en de Tweede Kamer neemt dit advies over, dan hoeft wat mij betreft de regering nooit meer de woorden “normen en waarden” in haar mond te nemen. Hoe ongemakkelijk sommige mensen zich ook voelen bij de woorden “homoseksualiteit” en “lesbisch”, het is iets wat aangeboren is. En nee, daar is niets aan te doen. In plaats van hen uit te sluiten dienen ze (ook) te worden opgenomen in de cirkel, ongeacht wie of wat ze zijn.

Over ontslag gesproken: wanneer bent u voor de laatste keer op het werk verantwoordelijk geweest voor het verlies van 78 miljoen euro? Eind vorig jaar bleek de Provincie Noord-Holland precies dat bedrag uitgezet te hebben bij de failliet gegane IJslandse bank Landsbanki. 78 miljoen euro aan belastinggeld is voorgoed verloren gegaan, alleen om een half procentje meer rente binnen te schrapen. Tot vorige week bleven de verantwoordelijke gedeputeerden van die Provincie geheel buiten schot. Ze verscholen zich achter het excuus dat ze de resultaten van een onafhankelijk onderzoek afwachtten.

Schuldig

Vorige week werden dan eindelijk de conclusies van het onderzoek openbaar en naar aanleiding hiervan besloten de Provinciaal gedeputeerden Ton Hooijmaijers (VVD), Sacha Baggerman (PvdA), Rinkse Kruisinga (CDA), Peter Visser (PvdA), Bart Heller (Groen Links), Cornelis Mooij (VVD) en Jaap Bond (CDA) af te treden. Niet omdat ze zich schuldig achtten, hoor. Zelf gaan de gedeputeerden ervan uit dat ze weer op dezelfde positie terugkomen. Zullen de politici in de Provincie Noord-Holland die maandag 15 juni over het aftreden van de gedeputeerden moeten oordelen werkelijk zo blasé zijn om deze mensen niet af te rekenen op hun handelen? Of, beter gezegd: niet-handelen. Want ondanks een waarschuwing van de financiële controleur om het geld weg te halen bij de in financiële nood verkerende banken, werd niets gedaan.

En dan hebben we nog Commissaris van de Koningin Harry Borghouts (Groen Links): hij stapt helemaal niet op. Of hem dat hele financiële akkefietje niet eens aangaat. Hij geeft hier in ieder geval een duidelijk signaal af: “Ik ben benoemd door de Kroon, dus sta ik boven iedere verantwoordelijkheid.” Droomt Borghouts of leven we met z’n allen in een nachtmerrie?

Machtspolitiek

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn nog maar net achter de rug of Turkije laat van zich horen met een onvervalst staaltje machtspolitiek. Jarenlang hebben de Europese landen dat land tegen Rusland gesteund door hen te helpen met het realiseren van een oliepijplijn door Turkije. Nu komt die Nabuccopijpleiding er, maar Turkije koppelt lidmaatschapseisen aan een te ondertekenen verdrag. Misschien wordt het toch tijd om zo snel mogelijk over te schakelen op andere energiealternatieven, zoals wind, lucht, water, kernenergie, koude fusie, slaolie of wat dan ook. Al was het maar om dit soort machtspraatjes in te bannen.

Het meest bizarre idee van de afgelopen week was zonder twijfel het voorstel om trouwe aandelenbeleggers te belonen met een zogeheten loyaliteitsdividend of een flexibel stemrecht. Die aandeelhouders die er met hun korte termijnvisie en machtsdruk voor hebben gezorgd dat de hele financiële sector op haar gat ligt en tienduizenden, zo niet honderdduizenden bedrijven, uitgemergeld in de goot liggen, zouden beloond moeten worden? Als er iemand beloond moet worden, zijn het de spaarders. Geef hen maar een extra rentepercentage als ze langer dan 5, 10, 15, 20 en 25 jaar bij een bepaalde bank zitten.

Heeft u ook gehoord van het verhaal dat van meerderjarige fietsers die met een teveel aan alcohol op over straat rijden, hun rijbewijs wordt afgenomen? Vorige week kreeg ik te horen van een agent die het weten kan dat dit een “Broodje Aap verhaal” is. Het afnemen van een rijbewijs geldt overigens wel wanneer die personen op een bromfiets of motor zit; een gemotoriseerd vehikel dus. De politie in Engeland ligt overigens voor op de Nederlandse bromsnor: daar lasergunnen ze fietsers, die harder dan 16 kilometer per uur rijden op de boulevard in Bournemouth.

Term van de week: Transformationele leider.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten