31.7.09

Beloften

Column: Wat een week!

In mijn columns placht ik te schrijven over landelijk nieuws: of het nu plaats vindt in Amsterdam, Rotterdam of Lutjebroek. Deze week (weken) bevond zich het grootste nieuws onder onze neuzen: de polemiek en problematiek rond de nieuwe Agnes in Voorhout. Om precies te zijn: het door ActiVite terugkomen op beloften die door haar rechtsvoorganger LAS gemaakt zijn aan de bewoners van de oude Agnes.

Deze ultrasenioren die de 80 en 90 jaar ver zijn overschreden, gingen circa vijf jaar geleden akkoord om tijdelijk (een jaar of twee) te verhuizen naar een locatie aan de Boekenburglaan danwel Ravellaan. Hierna zouden ze terug kunnen keren naar het centrum van Voorhout: in een nieuw, groter en beter appartement en met behoud van alle zorgvoorzieningen. De afgelopen jaren vorderde de bouw van de nieuwe Agnes (min of meer) gestaag en eerder dit jaar konden de toekomstige bewoners hun vloerbedekking en gordijnen uitkiezen. Ook werd aan menig dubbelplusser het nieuwe kamernummer doorgegeven.

Op 13 juli kwam op een door ActiVite georganiseerde bijeenkomst voor de bewoners en hun mantelzorgers het bericht dat voor in ieder geval 19 mensen de verhuizing naar de nieuwe Agnes niet door kon gaan. “Er zijn voor hen niet voldoende zorgvoorzieningen die voor deze mensen noodzakelijk zijn om in deze appartementen te kunnen wonen.” Deze mededeling kwam als een donderslag bij heldere hemel. Nadat yours truly het nieuws brak en artikelen hierover in de regionale media en zelfs een landelijk ochtendblad kwamen, raakte de zaak in een stroomversnelling. De politiek van Teylingen greep in met een extra raadsvergadering en wethouder Leo van der Zon kwam terug op zijn eerdere uitspraken dat ‘de gemeente enkel een moreel appèl kon doen’. In een spoedoverleg met de verschillende belangenpartijen rond de nieuwe Agnes is ActiVite zonder twijfel zwaar onder druk gezet, zodat er in de toekomst toch nog voldoende zorgvoorzieningen komen. Op deze manier zullen uiteindelijk toch alle oud-Agnesbewoners terug kunnen naar hun gewenste plek: in het midden van het centrum van ‘hun’ Voorhout. Laat de constructie van die zorgvoorzieningen echter zo spoedig mogelijk klaar zijn, zullen we zeggen: voor 3 maart 2010, de dag van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen?

Zonnen

Ander nieuws was er ook nog deze week. Eerst kwam het bericht dat topless zonnen passé is bij vrouwen onder de 40. De jongere generaties houden liever nog wat lichaamsdelen bedekt: zo valt er nog wat te raden over voor de andere strand- en badgasten. Een mooie egaalbruine zonnekleur blijft echter bij vrouwen (en mannen) van alle generaties favoriet, maar op dat gebied meldde de media slecht nieuws: gezichtsbruiners en zonnebanken zorgen voor een verhoogd risico op huidkanker, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Oncology verscheen. Verdriedubbeltjes: hoe kunnen we nu nog zonnen? Bruine schoensmeer?

Al smikkelend van een zakje m&m’s las ik ook dat de blauwe kleurstof die in die m&m’s zit, mogelijk schade aan het ruggenmerg kan genezen. Nadat Amerikaanse onderzoekers deze stof bij muizen met rugletsel inspoten, konden de diertjes weer lopen. M’n gedachten dwaalden af naar de jaren ’80 van de vorige eeuw: indertijd verscheen er een krantenbericht dat je kanker kon krijgen van het eten van teveel m&m’s. De moraal? Over alles is wel wat slechts of goeds te vinden: eet of zon met mate en zorg voor je lijf. Dan zorgt je lichaam ook voor jou.

Het woord van de week: Impulsrecreanten.

27.7.09

Gratie

Column: Wat een week!

Een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting: de rechtbank in Amsterdam oordeelde dat de AIVD geen telefoongesprekken meer mag afluisteren van de Telegraaf-hoofdredactie en een verslaggeefster, Jolande van der Graaf. “Het recht op journalistieke bronbescherming weegt zwaarder dan het belang van de staat om een AIVD-lek op te sporen”, aldus de rechtbank. Dat is goed nieuws en ik ben benieuwd of deze uitspraak ook een precedentwerking heeft ten aanzien van andere afgeluisterde journalisten. Echter, het kan ook een Pyrrusoverwinning zijn, want de AIVD heeft al aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Diezelfde AIVD blijkt hardleers, want deze Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wil voortaan alle publicaties met betrekking tot de eigen organisatie vooraf inzien. Een journalist zou namelijk de werkzaamheden van de dienst niet kunnen en mogen beoordelen. Als een rechtbank zo’n eis ooit zou toestaan, dan zou het imperialistische hek van de dam zijn. Want als je één instantie toestaat om het alleenrecht te hebben op publicaties over hun organisatie, dan zullen spoedig alle andere instanties en bedrijven dit recht ook opeisen. Dat zou een volkomen verkeerde situatie zijn: de verslaggeving zoals die nu is, is echt niet perfect. Maar niemand zit te wachten op door overheden en commerciële instanties geaccordeerde berichten die schrijven over hoe goed alles wel niet gaat. Deze column is overigens geschreven zonder voorafgaand inzien en/of toestemming van de AIVD. Waarvan acte.

Te vroeg

Koningin Beatrix heeft een meervoudig moordenaar gratie gegeven. Een 50-jarige man vermoordde in 1992, slechts 17 jaar geleden, twee mensen in Frankfurt. Sinds 1998 mocht hij zijn straf in Nederland uitzitten maar nu mag hij van Bea dus vrij rondlopen. De reden, volgens zijn advocaat Judith Serrarens, is dat deze moordenaar kanker heeft in een vergevorderd stadium, waardoor hij nog maar drie maanden te leven heeft. “De gratie had ook net te laat kunnen komen”, aldus Serrarens. Nee mevrouw de advocaat: deze gratie is te vroeg gekomen. Levenslang dient ook inderdaad levenslang te zijn en de straf houdt op, zodra je ziel je lichaam definitief verlaten heeft. Het is onvoorstelbaar dat deze moordenaar de bloemetjes buiten kan zetten terwijl de familieleden van de twee slachtoffers daadwerkelijk levenslang hebben gekregen: zij lijden tot hun sterven aan het gemis van hun geliefden.

OV weg ermee

Nog meer nieuws, maar dan een stuk minder schokkend: de Provincie Zuid-Holland is er definitief achter gekomen dat het openbaar vervoer geen serieus alternatief is voor de auto. Ondanks miljarden euro’s aan investeringen en ondanks het feit dat die vermaledijde Rijn Gouwe Lijn maar wordt doorgedrukt, terwijl allang duidelijk is dat dit nog weer een miljoenenverslindend en verliesgevend OV-project wordt, willen de meeste reizigers blijkbaar voor geen goud in een Connexxion-bus zitten. Slechts 10,4% van de totale reizigerskilometers werd in 2007 (het laatste meetjaar) verzorgd door het openbaar vervoer: 1,4 miljard kilometer. Daartegenover staat dat het autogebruik in deze provincie gestegen is naar 11,2 miljard kilometers. Is dit nu eindelijk reden voor de politici en ambtenaren om het licht te zien en meer wegen voor auto’s aan te leggen, om de nu overbelaste infrastructuur te verlichten? Nee hoor, “we moeten kilometerbeprijzing gaan invoeren om de mensen uit hun auto’s” en in de milieuvervuilende dieselbussen te jagen. Valt het u ook op hoe vaak die grote Connexxionbussen leeg rondrijden, of met maximaal twee mensen erin? U moet goed kijken, want de ramen zijn met opzet donker gemaakt: waarschijnlijk valt het zo minder op dat die bussen zo leeg zijn.

Erwtensoep

De economische crisis treft ook het Leger des Heils: deze organisatie heeft een verlies op haar beleggingen geleden van 6,5 miljoen euro en hierdoor is er een gat op de begroting van 11,5 miljoen euro. Het totaal bedrag aan uitgaven van het Leger des Heils bedroeg vorig jaar overigens 250 miljoen euro. Hiermee werden in Nederland nog geen 16.000 mensen geholpen. Hmm, 250 miljoen gedeeld door 16.000 mensen: dat is 15.625 euro aan hulp per aanvrager. Dat zijn meer kommetjes erwtensoep dan iemand per jaar kan opeten.

En tot slot: Alberto Contador heeft de Tour de France gewonnen, ook wel la Grande Boucle en dit jaar de Grote Geeuw genoemd. Gelukkig heeft hij het fietsen beter geleerd dan de Franse taal (2ième en niet 2ème). Het zal me echter niets verbazen als over enkele maanden blijkt dat toch Andy Schleck de winnaar blijkt te zijn. Of wellicht toch nog Lance Armstrong.

Het woord van de week: Voelmeter.


20.7.09

Papegaaien

Column: Wat een week!

Vrij naar Simon Vinkenoog: “De essentie van het leven? God: Geboorte, Orgasme, Dood.” Over het ontstaan van het leven, of beter gezegd: de periode hiervoor, ontstond de afgelopen week heel wat ophef.
Het Amsterdamse AMC-ziekenhuis biedt aan 35-plus vrouwen de gelegenheid om enkele van hun eicellen in te laten vriezen, zodat ze hun kinderwens met enkele jaren kunnen uitstellen. Een meerderheid van de politieke partijen (CDA, PvdA, ChristenUnie, SP en VVD) viel over elkaar heen om hier schande over te spreken. Ik zie het probleem niet. Vanuit diezelfde politiek wordt erop gehamerd dat vrouwen gelijke kansen moeten krijgen om carrière te maken. Rond je 35ste jaar bevind je je in het leven op een keerpunt in je carrière: stoot ik door naar de top of richt ik me ook op andere wensen? Als de medische wetenschap het mogelijk maakt om een kinderwens enkele jaren uit te stellen, wat zou daar op tegen zijn? Het geeft de moeder ook meer rust, want zij kan met recht zeggen dat ze alles uit haar carrière heeft gehaald of willen halen. “Als je op je 50ste een kind krijgt, ben je te oud om het nog op te zien groeien”, zegt u? Ongetwijfeld zal dit gebeuren in een aantal gevallen, maar talloze ouders worden ook in de kracht van hun leven verwijderd van deze aarde.

Vlaktaks

De komkommertijd komt eraan en de ministers en staatssecretarissen pakken deze gelegenheid graag en met beide handen aan om proefballonnetjes de wereld in te gooien. Zo liet staatssecretaris De Jager (CDA, Financiën) weten dat hij voorstander is van het invoeren van één belastingsysteem voor iedereen. Nou ja, het wordt dan één algemeen belastingtarief en daar bovenop nog een extra belastingtarief mocht je het in je hoofd durven halen om meer te verdienen dan de gemiddelde Nederlander. De VVD is in al haar naïviteit al jaren voorstander van een vlaktaks en beseft niet dat de introductie van zo’n systeem zal worden aangegrepen om ook de weinige resterende belastingaftrekposten te annuleren. De PvdA heeft al laten weten dat ze nu wel voorstander zijn van de vlaktaks. “Dan kunnen we mooi de hypotheekrenteaftrek aanpakken”, laten ze weten. Over de huursubsidie en andere financiële giften aan mensen die geen eigen huis hebben, hoor je deze partij niet, want dan geldt opeens het adagium “De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Hier is een weetje: Door het huidige belastingtarief dragen de sterkste schouders al de zwaarste lasten, aangezien je meer belasting betaalt als je een hoger inkomen hebt. Daar komt bij dat de hypotheekrente niet mag worden versoberd: miljoenen mensen hebben een huis en kunnen die (soms net) financieren juist dankzij die hypotheekrenteaftrek. Het verminderen van deze financiering zorgt ervoor dat mensen hun aflossingen niet kunnen betalen, waardoor ontelbare gezinnen de straat op worden gezet. Is dat sociaal?

Volksgezondheid

De ernstige problematieken die al jaren voorkomen bij de toewijzing van gelden voor de hulp in het huishouden, heeft de politiek niet doen inzien dat dit de verkeerde weg is. Sterker nog, eenzelfde systeem wordt door het ministerie van Volksgezondheid ingevoerd bij de financiering van tehuizen. De hoogte van het toe te kennen bedrag wordt per bewoner berekend: en net als bij 80% van de ISD-cliënten gebeurd, kun je dus op je vingers uittellen dat de beoordeelde mate van zorg voor de ouderen in de instellingen naar beneden wordt bijgesteld. Bezuinigen op je eigen ouders: je moet het maar durven.

“We” hebben een wit voetje gehaald bij President Barack Obama, met een 7,4 als waarderingscijfer de populairste politicus aller tijden onder de Nederlanders, zo bleek uit een onderzoek. Het witte voetje danken we uiteraard aan onze MP JP. Als wisselgeld om bij de komende G20-vergadering mee te mogen luisteren, heeft JP laten weten dat hij “wil overwegen” om enkele terreurverdachten uit Guantánamo Bay in Nederland op te nemen. Ook heeft JP met zoveel woorden aan Obama laten weten dat Nederland ook na 2010 in Afghanistan zal blijven. Obama prijst JP om zijn “bijzondere expertise”. Daar heeft Obama wel gelijk in: bijzonder is JP zeker.

Het woord van de week: Inzoemen.

13.7.09

Shariarechtspraak

Column: Wat een week!

De ‘Lord of the rings’ Youri van Gelder is maandag 13 juli keihard van zijn voetstuk gevallen. Vorig jaar leefde ik nog intens met hem mee: hij mocht als de Europese nummer 2 niet naar de Olympische Spelen en het was onterecht wat hem werd aangedaan. Al jaren is hij op en top sportman, maar wat bezielde hem om cocaïne te gebruiken? En het is niet een eenmalig iets, maar hij doet het regelmatig op feestjes. “Cocaïne is niet bevorderlijk voor de prestaties”, zo liet Van Gelder weten. Ben je daardoor dan een betere sportman? Van Gelder heeft veel voor het Nederlandse turnen gedaan, zeer veel. En daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Maar wat is het zonde dat hij datzelfde turnen weer zo bevlekt heeft.

Schiphol trakteerde op taart voor het afschaffen van de vliegtax. Hartstikke fijn, maar ik heb nog altijd mijn vliegtaxgeld niet terug van Easyjet.

Hebt u ook genoten, ook al is dat niet het juiste woord, van de herdenkingsdienst van Michael Jackson? Zelf volgde ik het via de BBC en als ik de berichten hoorde over de verslaggeving op de Nederlandse zenders, ben ik daar blij om. Meest opvallend moment vond ik de speech van de voormalig basketballer ‘Magic Johnson’. Hij vertelde tegen de kinderen van Michael Jackson dat ze zich gelukkig mogen prijzen met een geweldige oma, ooms en tantes. De naam van Michael Jackson’s vader, die de overleden zanger in zijn jeugd meermaals het podium op sloeg, werd hierbij niet genoemd.

Eberhard van der Laan (EvdL) is de populairste minister van dit kabinet. Is het toeval dat de minister die het kortst in zijn functie zit (hij volgde de weggestuurde minister Ella Vogelaar op) ook het populairst is? Blijkbaar heeft hij nog niet voldoende tijd gehad om zijn plannen kenbaar te maken. Dan zal zijn populariteit vanzelf dalen, vrees ik.

Overigens kan EvdL zich grondig gaan inzetten om de zeer onwenselijke praktijken van de shariarechtspraak, die zich in minimaal één, maar waarschijnlijk in tientallen moskees voordoet, de kop in te drukken. In Nederland geldt de laatste keer dat ik het checkte nog altijd scheiding van geloof en staat. Dan mag geen enkele godsdienst dit basisgrondrecht omzeilen door recht te gaan spreken onder het motto ‘dat beide partijen ermee instemmen’. Er is onvoldoende reden om te geloven dat iedere partij even krachtig op de eigen benen kan staan: veel van de personen (lees: vrouwen) waarover de shariarechtspraak oordeelt, hebben niet de mogelijkheid om ‘Nee’ te zeggen tegen de imam die ‘recht’ spreekt. Als de overheid net zoveel tijd zou besteden aan het bestrijden van de shariarechtspraak als ze doet aan, bijvoorbeeld, snelheidscontroles of het najagen van gespaard geld in het buitenland, dan zou er binnen een week geen shariarechtspraak meer zijn. Nu zou het gaan om familiezaken en financiële kwesties, maar dat kan door een bevel van een imam in een klap uitgebreid worden tot zaken waarvoor lijfstraffen, verminkingen of zelfs de doodstraf gegeven kan worden. Deze praktijken moeten onmiddellijk met wortel en tak uitgeroeid worden. Zachte maatregelen en slecht handelen zal onherroepelijk leiden tot een samenleving waarbij de shariarechtspraak de middeleeuwse martelpraktijken in Nederland doet laten terugkomen.

De term van de week: Mystery guest.

6.7.09

Camera’s

Column: Wat een week!

Mijn complimenten deze week gaan naar de afdeling perscommunicatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Nog maar een paar jaar en dan ligt er een volledig cameranetwerk op de Nederlandse wegen. Met dit cameranetwerk kunnen automobilisten gevolgd worden van hun huis naar hun eindbestemming en terug. Exact kan de afstand berekend worden en de tijd waarin deze afstand is afgelegd. Als blijkt dat er (op delen van) de route te hard gereden wordt, kunnen één of meerdere bekeuringen uitgeschreven worden.

De afdeling perscommunicatie verwoordt het echter anders: “Automobilisten krijgen vanaf vandaag (maandag 6 juli 2009) sneller en betere informatie over de situatie op de Nederlandse wegen. Alle gegevens over files, werkzaamheden en omleidingen worden verzameld in een databank waarvan navigatiesystemen en verkeerscentrales gebruikmaken. Met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) kan het verkeer tijdens de spits of bij incidenten of evenementen beter doorstromen”, aldus de perscommunicatiemedewerkers.

Alle informatiesystemen over ruim 5.500 kilometer aan snelwegen, provinciale wegen en grote doorgaande wegen van gemeenten, provincies en rijkswaterstaat zijn aan elkaar gekoppeld. De perscommunicatie laat weten: “De verkeerscentrales kunnen met de gegevens spitsstroken, verkeerslichten en matrixborden boven de weg efficiënter inzetten of adviesroutes voorleggen via digitale bermborden. Het systeem zal in de komende jaren worden uitgebreid.” Precies, en daar ligt ‘m de crux. Dat systeem wordt namelijk uitgebreid met een trajectcontrolesysteem dat het hele land beslaat. Stel: u rijdt om 02:00 uur ’s nachts op de snelweg, zonder dat er een automobilist in de buurt is. Op een deel van de snelweg is de maximum snelheid omlaag gebracht naar 70 kilometer per uur. Gewerkt wordt er echter geenszins. U matigt dus uw snelheid naar 90 of 100 kilometer per uur. Helaas: u mag met dank aan het cameranetwerk onverbiddelijk lappen.

Zondag 5 juli werd Roger Federer, na de winst op Andy Roddick in de Wimbledon-finale, nu ook officieel de beste tennisser aller tijden. Niet alleen heeft hij sinds zijn overwinning op Roland Garros op alle ondergronden minimaal een grand slam finale gewonnen, ook heeft hij het meeste aantal grand slamoverwinningen op zak (15). Toen Pete Sampras in 2002 afscheid nam als “Greatest Player ever”, kon niemand bevroeden dat zijn unieke record van 14 grand slamoverwinningen na slechts zeven jaar al weer gepasseerd zou zijn. Federer is de naam van de man die dat presteerde. Zal Rafael Nadal ooit nog Federer kunnen passeren in het aantal grand slamoverwinningen? Het lijkt mij twijfelachtig. Op dit moment is Nadal in feite sterker dan Federer, maar hij kampt met blessures. Daarnaast staat de volgende generatie keihard aan de poorten te rammen. Mannen als Djokovic en Murray, om er slechts enkele te noemen. Aan de top komen is een uitdaging, maar aan de top blijven is een meesterwerk.

Staatssecretaris De Jager (Financiën) meent ook dat de kiezer achterlijk is. Hij liet opschrijven: “Een volgend kabinet kan kijken naar lagere tarieven in de inkomstenbelasting, nu de jacht op zwart geld zoveel geld oplevert. Dit jaar hebben we al 187 miljoen euro met deze regeling binnengehaald.” Ja, en aan de andere kant wordt het geld met miljarden tegelijk in de bankensector gepompt. Slaap rustig verder, meneer De Jager.

In Nederland zijn de benzineprijzen het hoogst van heel Europa. “Maar dat komt niet omdat we woekerwinsten maken”, laat de sector weten. Het zou allemaal te maken hebben met belasting op belasting op belasting. Ammehoela. Ik heb de olieprijzen de afgelopen maanden bijgehouden en vergeleken met de benzineprijzen. In de tijd dat de olieprijzen van hun hoogste prijs met maar liefst 70% daalden, gingen de benzineprijzen aan de pomp met slechts 22% omlaag. Ondertussen zijn de olieprijzen weer met 30% gestegen en de benzineprijzen met 17%. Inderdaad, er zit een verschil tussen de (sterker) stijgende en dalende olieprijzen in verhouding tot de benzineprijzen. Maar duidelijk is wel dat de benzineprijzen minder snel dalen en sneller stijgen.

De term van de week: Digitale inloopavond.