27.9.11

Normaal

Column: De waan(zin) van de week

Het totale gebrek aan respect voor de inwoners van Nederland van de landelijke politici kwam de afgelopen week overduidelijk naar voren. Jarenlang heeft één man gestreden tegen het onrecht dat mensen moesten betalen voor het aanvragen van een ID-kaart. Hij heeft hier meerdere rechtszaken voor gevoerd, er honderden uren in gestoken en als vocht als de moderne David tegen het overheidsapparaat Goliath. En won! De Hoge Raad bepaalde dat mensen niet meer voor de ID-kaart hoefden te betalen.

Eindelijk was er eens een klein financieel meevallertje, zo dachten miljoenen mensen. En enkele tienduizenden vroegen ook een gratis ID-kaart aan. Maar dat kon blijkbaar niet de bedoeling zijn, want op donderdagavond diende CDA-minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) een wetsontwerp in om de mensen met terugwerkende kracht vanaf 22 september toch te laten betalen voor de ID-kaart. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Als redenen om de ID-kaart in te voeren werd gezegd dat het ging om persoonsidentificatie en veiligheid. Of zo’n kaart betaald wordt door de drager of niet, die functies blijven gewoon in tact. Met deze handeling van minister Donner geeft de overheid aan dat het hier puur gaat om geld uit de zakken van de inwoners te kloppen.

“Doe eens normaal, man!” Die gevleugelde uitspraak zou ook op de perikelen op de ID-kaartbelasting van toepassing kunnen zijn. De afgelopen week werd deze zin echter voor het eerst gezegd door PVV-leider Geert Wilders en nog wel tijdens het debat om de algemene beschouwingen. In de dagen hierna is deze uitspraak miljoenen keer herhaald, waarbij uitgebreid gediscussieerd werd of zo’n zin gezegd mag worden. Brengt eens een keer een politicus de politiek dichter bij de ‘burger’, is het weer niet goed.

De laatste zin die psycholoog Sigmund Freud op zijn sterfbed uitsprak, was “Was will das Weib?”, zo gaat de overlevering. Tientallen jaren was hij een groot fenomeen op het gebied van de psychoanalyse, maar vrouwen heeft hij nooit kunnen doorgronden. Nu blijkt dat een andere grootheid in de wetenschap ook maar een beetje aan het aanklooien was. De relativiteitstheorie van Einstein, die voornamelijk draaide om de stelling dat niets sneller dan het licht kan gaan, (b)lijkt onjuist. Subatomaire deeltjes kunnen namelijk wel sneller dan het licht, zo ontdekte een internationaal team van onderzoekers van het CERN in Zwitserland.

In de media werd gesproken over de mogelijkheid om terug te reizen in de tijd. Daar geloof ik niet in; tijd blijft namelijk relatief. Wel biedt de kennis dat we ons niet meer gelimiteerd hoeven te voelen door een vastgestelde maximum snelheid, de mogelijkheid om verder te kijken en te reizen dan ons huidige zonnestelsel. Wanneer we sneller kunnen reizen dan het licht, komen de verste sterren (en planeten) binnen handbereik. We kunnen nieuwe aardes ontdekken en bevolken om zo de toekomst van de mensheid te verzekeren. Want deze aarde is namelijk over circa vier miljard jaar verdwenen en daar zullen we ons vroeg of laat toch op moeten voorbereiden. Een half jaar geleden sprak ik hier al over met een medewerker van Estec en ik herhaal de woorden nu: wanneer een raket in het luchtledige is, blijft deze zich zonder voortstuwing met dezelfde snelheid voortbewegen. Tussendoor kan dan steeds weer gas gegeven worden, om een hogere snelheid te krijgen. Dit kan oneindig door gaan, afhankelijk van de hoeveelheid brandstof die er is om te accelereren.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Per Unckel (63): Zweeds politicus
Paulette Dubost (100): Frans actrice
Jonathan Cecil (72): Brits acteur
Frans Kordes (84): Nederlands voormalig president van de Algemene Rekenkamer
Konstantin Lerner (61): Oekraïense schaakmeester
Wangari Maathai (71): Keniaans milieuactivist en politica
Floris Meydam (91): Nederlands glaskunstenaar
Harry Muskee (70): Nederlands zanger

De uitspraak van de week: Doe eens normaal, man!

20.9.11

Gepamper

Column: De waan(zin) van de week


Het pensioenakkoord is het allerlaatste voorbeeld waarbij de babyboomers nog eens lekker uit de pot kunnen graaien. Ze laten de generaties na hun een economische, financiële en landencrisis en wie mogen de troep opruimen? Precies; wij, de generatie Nix, zoals de graaiende babyboomers zich in de jaren ’80 zo laatdunkend over ons uitlieten. ‘Het zal mijn tijd wel duren’, was een ander credo dat in die periode gebezigd werd en die woorden zijn nog bijna uitgekomen ook. Meer correct blijkt echter: ‘Het zal mijn werkbare leven wel duren’.

De stemmeerderheid van de Vakcentrale FNV heeft ingestemd met de pensioenakkoorden en hierdoor zitten alle 55-plus werknemers op rozen. Zij mogen stoppen op hun 65ste en worden niet beboet in hun AOW-uitkering als ze wat eerder willen stoppen. Voor de rest van de samenleving wordt het weer zwoegen. Niet alleen moeten we langer werken voor de pensioenen van de babyboomers, ook moeten we kromliggen om het internationale financiële debacle van graaien en grijpen te overkomen.

Het is aan ons, de vijftig-minners, om een nieuw soort economie op te bouwen. Een economie waar geen plaats is voor bonussen die aan ontvangers van loon, salaris of gage wordt uitgegeven. Waar iedereen een vast salaris krijgt en werkgenot kan worden gegeven door secundaire faciliteiten; fijne collega’s, goede kinderopvang en zorg voor elkaar. Andere secundaire faciliteiten (zoals promotie) kunnen verdiend worden door zich te onderscheiden.

Onze generatie zal het minder goed hebben dan de 55-plussers, maar wij zetten het egocentrische denken van ons af en stellen ons leven in het teken van één doel; de toekomst van onze kinderen. Dat vraagt een radicale omslag in het denken en afscheid nemen van de babyboomdenkwijze van de afgelopen decennia. Duidelijke afspraken moeten worden gemaakt en nagekomen. Personen/bedrijven/landen die de boel belazeren, moeten worden aangepakt. Waarom al dat gepamper met Griekenland? Sinds 1986 hebben zij jaarlijks uit de miljardensubsidiepot van de EU kunnen grazen. Bij de invoering van de Euro hebben zij valse cijfers gebruikt om aan de voorwaarden te kunnen voldoen en ook daarna bleef dit land op de pof leven. Het land moet eerst zelf – met de exclusieve hulp van de IMF – uit de sores komen en tot die tijd dient Griekenland uit de euro gezet te worden.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

DJ Mehdi (34): Frans DJ en hiphopproducer
Gilles Chaillet (65): Frans stripauteur
Georges Fillioud (82): Frans politicus en minister
Kara Kennedy (51) : Dochter van Ted Kennedy
Minck Oosterveer (50): Nederlands striptekenaar
Dolores Hope (102): Amerikaans zangeres en weduwe van Bob Hope

Het woord van de week: Zoutpolitie.

13.9.11

Fascist

Column: De waan(zin) van de week

Stralend presenteerde Agnes Jongerius in juni het pensioenakkoord, dat ze zojuist had gesloten met de werkgeversorganisaties en de overheid. In het kort gezegd kwam het erop neer dat er voor 55-plussers weinig zou veranderen en dat de jongere generaties nog jaren extra door moeten werken. Wie eerder stopt, moet boetes betalen (een lagere AOW) en wie later stopt met werken krijgt minder AOW omdat ze daar in jaren ook minder gebruik van maken. Bovendien wordt het merendeel van de risico’s bij de werknemers gelegd, zo is de algeheel heersende overtuiging. Het Njet kwam afgelopen week van de Abvakabo en FNV Bondgenoten; zij willen het pensioenakkoord niet ondertekenen. Een moedige stap, maar ik verwacht dat de werkgeversbonden en de overheid zich in hun handen wrijven van vreugde. Nu kunnen deze partijen verdere stappen ondernemen om een nieuw ‘slikken of stikken’ akkoord aan Jongerius voor te leggen. Waarbij uiteraard de spreekwoordelijke kruimeltjes ook niet zullen worden vergeten.

Premier Mark Rutte heeft de afgelopen weken en maanden nogal wat fouten gemaakt. En dit keer heb ik het niet over zijn miscalculatie van een extra 50 miljard euro die in de bodemloze Griekse en Europese putten wordt gestopt. Nee, het gaat om een nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De veroordeelde moordenaar en fascist Klaas Faber loopt al decennialang vrij rond in Duitsland. Hij werd een aantal jaren geleden opgespoord door een onderzoeksjournalist en een aanvraag is ingediend om Faber achter de tralies te zetten. De Duitsers zijn echter niet genegen om dit snel af te handelen, waarop deze week het verzoek kwam dat Mark Rutte de uitlevering danwel in de gevangenis plaatsen van Faber zou bespreken met bondskanselier Angela Merkel.

Rutte heeft laten weten dat hij dat ‘niet verstandig’ vindt. Hij denkt dat hij de zaak hier niet mee bevorderd. Wat een flauwekul! Iemand die is veroordeeld voor oorlogsmisdaden en vervolgens ontsnapt, moet na opsporing direct weer achter de tralies verdwijnen. Overleg hierover op het hoogste niveau, zal zeker leiden tot bespoediging van het ambtelijke proces. Ook al zal Merkel tegen Rutte hooguit kunnen zeggen dat ze zich over de zaak zal buigen. Door niet te handelen, geeft Rutte impliciet aan dat hij het vrij rondlopen van Faber niet zo erg vindt.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Hiroe Yuki (62): Japans badmintonspeelster
Daniil Sobtsjenko (20): Oekraiens ijshockeyer, een van 23 bij vliegtuigongeluk omgekomen spelers
Peter van der Hoven (66): Nederlands schrijver
Daniel Hulet (66): Belgisch stripauteur
Khairy Shalaby (73): Egyptisch schrijver
Frans Nypels (74): Nederlands journalist en hoofdredacteur
Christian Bakkerud (26): Deens GP2-coureur

Het woord van de week: Schipholglossy.

5.9.11

Eendagshaantjes

Column: De waan(zin) van de week


De vele fervente volgers van deze column weten ondertussen wel dat ik een tevreden carnivoor ben. Maar ook een dierenliefhebber; en dat is geen contradictio in terminis. De afgelopen week vernam ik dat in Nederland alleen al maar liefst veertig miljoen (40.000.000) haantjes van leghenrassen direct na hun geboorte vergast worden.

Dat zijn dus veertig miljoen eendagshaantjes die niet mogen leven omdat ze van het verkeerde geslacht zijn! Dat klopt gewoon niet. Voor de moderne veehouderij is het een kwestie van optellen: hennetjes kunnen dankzij krachtvoer binnen zes weken uitdijen tot het gewenste slachtgewicht van twee kilogram. Hanen hebben hier echter veertien weken voor nodig: een kostenongunstige groeicyclus.

Natuurlijk is het onmogelijk voor de inwoners van dit land om alle haantjes te adopteren; dan zou iedere Nederlander per jaar twee tot drie hanen in huis moeten nemen. In 2008 gaf de industrie al aan dat het ‘binnen zes maanden’ mogelijk was om apparatuur te ontwikkelen die de sekse van een embryo in een kippenei kon bepalen. Zeer nuttig, want op het moment dat een vers gelegd ei met een mannelijk embryo erin niet wordt uitgebroed, hoeven de eendagshaantjes ook niet vergast te worden. Dat is veel diervriendelijker en scheelt bovendien veel broedkosten voor de veehouderij.

En toch wordt deze methode niet op grote schaal toegepast! Daar is anno 2011 geen excuus voor. Iedere dag worden 109.589 eendagshaantjes vergast met koolzuurgas (CO2). Op http://www.livestockresearch.wur.nl is het volgende te lezen: “De kuikens gaan dan via een lopende band naar een ruimte met een hoge concentratie koolzuurgas. Door dit gas zijn de kuikens in enkele seconden bewusteloos en sterven ze na enkele minuten. De dode kuikens worden gebruikt als voer voor dierentuindieren en (roof)dieren bij particulieren. (…) Een alternatief voor het doden met koolzuurgas is doden met een hakselaar, waarin de kuikens binnen tienden van een seconde dood zijn. Deze zeer snelle dodingmethode heeft vanuit dierenwelzijn de voorkeur. Nadeel is het aanzicht van hakselen en de gehakselde kuikens lastiger tot waarde te brengen zijn dan de met gas gedode kuikens.’

Of eendagshaantjes nu door koolzuurgas of door een hakselaar gedood worden; het blijft ondierlijk (onmenselijk). Selecteer gewoon de eieren met mannelijk embryo en voorkom hierdoor deze massaslachting. Deze geselecteerde eieren brengen vervolgens ook nog geld op als ze vervolgens in de supermarkt verkocht worden.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Peggy Lloyd (98): Amerikaans actrice
Wade Belak (35): Canadees ijshockey-speler
Jan Lammers (84): Nederlands atleet
Jeff Mevissen (51): Nederlands rugbycoach
Samuel Borrego (39): Amerikaans drugsleider
Felip Camiroaga (44): Chileens presentator
Toon De Clercq (58): Belgisch journalist
Sandor Kepiro (97): Hongaars oorlogsmisdadiger

Het woord van de week: Verenpik.