30.6.09

Gif

Column: Wat een week!

Karla Peijs heeft in haar tijd als Minister van Verkeer en Waterstaat nog nooit een fatsoenlijk plan bedacht en uitgevoerd. Om een of andere vreemde reden heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) haar benoemd tot voorzitter van die organisatie. En in die functie liet Peijs van zich horen. Zij pleitte ervoor dat inhalen op 80-kilometerwegen onmogelijk gemaakt zou moeten worden. “Om zo het aantal verkeersdoden terug te dringen”. Zij wil het inhalen onmogelijk maken door een afscheiding aan te brengen tussen de twee rijbanen.

Lieve Karla, weet je dan niet dat 90% van de ongevallen op de weg veroorzaakt wordt door onoplettendheid van de bestuurder (de overige 10% is zelfoverschatting). Jouw idee is helemaal geen oplossing, want het enige wat je ermee bereikt is veel, heel veel ergernis. Als jouw plannetje wordt doorgevoerd, worden alle automobilisten geconfronteerd met tractors die voor hen zitten, danwel rijders in een Suzuki Swift of Fiat Uno, die maximaal 60 kilometer per uur rijden, waar je 80 kilometer moet gaan. De automobilisten die hier gedwongen achter rijden raken gefrustreerd en willen de verloren gegane tijd inhalen, zodra het wegvlak met de schermen gepasseerd is. Hierdoor ontstaan de ongelukken, want er wordt dan juist gehaast ingehaald en werk je als VVN dus de ongelukken in de hand.

Veel beter is het om bij wet vast te leggen dat mensen zich aan de snelheid moeten houden. Nu is dat al gedaan aan de bovenkant; als je 84 kilometer in plaats van 80 rijdt, ontvang je een prent. Maar het moet ook gebeuren aan de onderkant: rijd minimaal 78 kilometer per uur op een 80-kilometerweg en minimaal 118 km/uur op een 120-kilometerweg, anders krijg je een bekeuring voor te langzaam rijden en het verkeer ophouden. Files ontstaan niet door mensen die te hard rijden, maar door mensen die te langzaam rijden. Als iedereen zich aan de aangegeven snelheid houdt, en dus niet te langzaam gaat, zorgt dit ook voor veel minder ergernissen. En zo zijn we weer een stapje dichter bij “World peace”, om maar in de termen van de aankomende Miss Universe verkiezing te blijven.

Cadeautje
De afgelopen week heeft de ABN Amro bank weer een cadeautje gekregen van 2,5 miljard euro. Dit zal niet de laatste gift zijn, zo liet onze minister van financiën, WB, weten. In dit geval wordt het geld gebruikt om het kredietrisico op de Nederlandse hypotheekportefeuille over te nemen. Wacht eens even: werd aan het begin van de financiële crisis, toen die in Amerika uitbrak, niet gezegd dat deze crisis Nederland niet zou treffen? “De woningmarkt in Amerika is heel wat anders dan in Nederland. Hier in Nederland lopen de banken niet zo’n risico, aangezien hier niet gewerkt wordt met leningen aan mensen die geen spaargeld en geen inkomen hebben”. Toch wordt nu geld gereserveerd voor zo’n kredietrisico. In hetzelfde nieuws van die bewuste dag werd aangekondigd dat 25.000 schoolverlaters in augustus hun carrière en CV beginnen met een werkloosheidsuitkering. Ook veel bouwvakkers worden na de bouwvakvakantie ontslagen, zo is de verwachting.

“We” zijn actief in onder meer Afghanistan en Irak, waar onze soldaten de arme bevolking daar helpen tegen de Taliban. Hier worden miljarden aan besteed en in zekere zin kan ik dat ook wel begrijpen. Maar wat ik vreemd, zeer vreemd vind, is dat minister Van Middelkoop weigert om Nederlandse mariniers in te zetten om de eigen Nederlandse schepen te beschermen, die bij Somalië bedreigt worden door piraten. Zolang de eigenaren van de schepen namelijk losgeld betalen voor de huidige gevangen genomen bemanningen, zal het aantal gevallen van piratenterrorisme alleen maar toenemen. Van het verkregen geld, dat per gijzeling in de (tientallen) miljoenen loopt, worden nog meer en professionelere wapens gekocht. Uiteindelijk zullen deze wapens ook worden ingezet voor andere doeleinden, daar kun je gif op innemen.

Het woord van de week: Wachtlichten (stoplichten die te lang op rood staan).

26.6.09

Thriller

Column: Wat een week!

Een tijdperk is voorbij. Het duurde tot 25 juni 2009 dat de jaren ’80 van de vorige eeuw voorgoed achter ons liggen. Michael Jackson, de onbetwiste koning van de pop, is dood.

Deze rasartiest, die met ‘Thriller’ nog altijd het best verkopende album aller tijden maakte, overleed aan een overdosis pijnstillers. Dat hij niet oud zou worden, kwam voor veel mensen niet als een verrassing, maar dat hij zo jong moest sterven, was een schok voor velen die genoten van zijn muziek.

Michael Jackson: tot gisteren luisterde ik af en toe naar zijn muziek en vroeg me dan af of hij wel of niet kinderen had misbruikt. Vandaag (26 juni 2009) schakelde ik van radiozender naar radiozender en kon steeds weer naar een andere hit van MJ luisteren. Hoe het met u is, weet ik niet, maar zelf genoot ik extra van de muziek. Met een melancholisch gevoel: MJ is dood en alles wat van hem rest is zijn bijdrage aan de muziek.

Overigens gaan mijn complimenten naar Spits, die wel een heel bijzondere omslag had. Met een roze coveromslag werd reclame gemaakt voor T-Mobile. De tekst: “Voor het goede nieuws van vandaag!” Vervolgens sloeg je de pagina om en las op de voorpagina: “King of pop dood”.

Iedereen heeft wel een herinnering aan MJ, al zal dat voor de twintig-minners dan minder gelden dan voor de mensen van mijn generatie (40-minners en 40-plussers). Onlangs hoorde ik dat de muziek die je rond je twintigste levensjaar hoort, voor altijd de muziek zal zijn waar je van blijft houden. De muziek die daarvoor is gemaakt, bestempel je als ouderwets en de muziek van na die tijd is “moderne rotherrie”.

In 1988 bezocht ik een van MJ’s concerten. Zelf ben ik niet iemand die zich prettig voelt in een grote massa mensen die schouder aan schouder opgepakt staan. Maar gedurende het hele concert, waarbij MJ’s muziek over je heen spoelde en je hem ‘live’ de moonwalk zag doen, leek het of je de enige was in dat stadion en of de King of pop exclusief voor jou zong. De aanrijding op de weg terug namen we voor lief: het was een extra aandenken aan een schitterende dag.

Het woord van de week: Moonwalk.

22.6.09

Blunder

Column: Wat een week!

Agressie tegen buschauffeurs is absoluut verwerpelijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Je vraagt je wel eens af hoe het komt dat mensen zich verbaal of anderszins onvriendelijk uiten tegenover de chauffeurs van die dieselbussen die door het hele land rijden, al dan niet gevuld met enkele passagiers. Mijn vrouw maakt iedere dag gebruik van de Connexxion-bus van onze woonplaats naar haar werk. Als de bus te laat is, ondergaat ze het zonder klagen: dat kan gebeuren. Maar er is niets vervelender dan te merken dat je zelf op tijd bij de bushalte bent en er dan achter komt dat de bus er al voorbijgereden is, omdat die voor lag op het schema. Nou ja, er is wél iets wat nog nagelbijtendtenenpulkendharenuittrekkend frustrerender is, zo merkte mijn vrouw: de betreffende bus, die te vroeg is, zien wegrijden vanaf de bushalte. Ze rende ernaar toe en maakte met zwaaibewegingen aan de man die ze elke werkochtend ziet en die haar dus ook kent, duidelijk dat ze ook vandaag weer mee wilde. Hij ziet haar aan komen rennen, sluit de deuren van zijn bus en rijdt weg. Agressie tegen buschauffeurs is absoluut verwerpelijk, laat daar geen misverstand over bestaan.

Afgelopen week werd ook weer duidelijk wat voor een ongelooflijke blunder onze MP JP heeft begaan, door het weigeren van een persoonlijke ontmoeting met de Dalai Lama. Uit angst voor een boze reactie van de Chinese overheid, wilde het hoofd van onze nationale regering Balkenende niet spreken met de geestelijk leider, die al meer dan vijftig jaar verdreven is van huis en haard. Al eerder gaf ik aan dat Chinezen geen respect hebben voor regeringsleiders die zo snel buigen, pootjes geven en toegeven aan de eisen van de Chinese regering. Als Balkenende er al van overtuigd was dat dankzij zijn ingrijpen, of beter gezegd: niet handelen, de Chinese regering tevreden was, dan werd hij de afgelopen week weer met beide benen op de aarde gezet. De Chinese ambassade liet weten dat de reis van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer naar China geen doorgang kon vinden. De politici krijgen geen uitnodiging. Natuurlijk zal deze reis later wel weer plaatsvinden, maar het afstel dat door China is afgedwongen laat maar weer eens zien dat het angstig weigeren van een gesprek met de Dalai Lama geen enkel effect had. Behalve dan dat de Chinezen met dédain op onze politiek leider neerkijken.

Sinds vorige week leven we overigens officieel in een door de Staat geregeerd land. Niet alleen in Iran, Zimbabwe, Cuba en Guatemala worden journalisten aangepakt en vervolgd omdat ze schrijven over informatie die hen onder ogen is gekomen. Ook hier in Nederland valt de politie binnen bij de vertegenwoordigers van het vrije woord. Was het vorig jaar de cartoonist Gregorius Nekschot, dit keer een verslaggeefster van een landelijk dagblad: Jolande van der Graaf, in wiens huis de politie binnenviel. De falende inlichtingendienst AIVD, die blijkbaar haar eigen medewerkers nog niet eens kan controleren, was zo pissig over het feit dat twee van hun medewerkers de door de AIVD betitelde ‘staatsdocumenten’ naar buiten hadden gebracht, dat ze wild om zich heen slaan. De oude Romeinse wet wordt weer ten uitvoer gebracht: “Shoot the messenger”, oftewel: straf degene die de boodschap overbrengt.”

Het woord van de week: nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden).

15.6.09

Ontslag

Column: Wat een week!

Als een leerkracht zijn of haar homoseksualiteit openlijk uitdraagt, mag deze ontslagen worden op een Christelijke (of Islamitische) school. Dat lijkt de conclusie te zijn van een advies van de Raad van State over de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Indien dit inderdaad zo is, en de Tweede Kamer neemt dit advies over, dan hoeft wat mij betreft de regering nooit meer de woorden “normen en waarden” in haar mond te nemen. Hoe ongemakkelijk sommige mensen zich ook voelen bij de woorden “homoseksualiteit” en “lesbisch”, het is iets wat aangeboren is. En nee, daar is niets aan te doen. In plaats van hen uit te sluiten dienen ze (ook) te worden opgenomen in de cirkel, ongeacht wie of wat ze zijn.

Over ontslag gesproken: wanneer bent u voor de laatste keer op het werk verantwoordelijk geweest voor het verlies van 78 miljoen euro? Eind vorig jaar bleek de Provincie Noord-Holland precies dat bedrag uitgezet te hebben bij de failliet gegane IJslandse bank Landsbanki. 78 miljoen euro aan belastinggeld is voorgoed verloren gegaan, alleen om een half procentje meer rente binnen te schrapen. Tot vorige week bleven de verantwoordelijke gedeputeerden van die Provincie geheel buiten schot. Ze verscholen zich achter het excuus dat ze de resultaten van een onafhankelijk onderzoek afwachtten.

Schuldig

Vorige week werden dan eindelijk de conclusies van het onderzoek openbaar en naar aanleiding hiervan besloten de Provinciaal gedeputeerden Ton Hooijmaijers (VVD), Sacha Baggerman (PvdA), Rinkse Kruisinga (CDA), Peter Visser (PvdA), Bart Heller (Groen Links), Cornelis Mooij (VVD) en Jaap Bond (CDA) af te treden. Niet omdat ze zich schuldig achtten, hoor. Zelf gaan de gedeputeerden ervan uit dat ze weer op dezelfde positie terugkomen. Zullen de politici in de Provincie Noord-Holland die maandag 15 juni over het aftreden van de gedeputeerden moeten oordelen werkelijk zo blasé zijn om deze mensen niet af te rekenen op hun handelen? Of, beter gezegd: niet-handelen. Want ondanks een waarschuwing van de financiële controleur om het geld weg te halen bij de in financiële nood verkerende banken, werd niets gedaan.

En dan hebben we nog Commissaris van de Koningin Harry Borghouts (Groen Links): hij stapt helemaal niet op. Of hem dat hele financiële akkefietje niet eens aangaat. Hij geeft hier in ieder geval een duidelijk signaal af: “Ik ben benoemd door de Kroon, dus sta ik boven iedere verantwoordelijkheid.” Droomt Borghouts of leven we met z’n allen in een nachtmerrie?

Machtspolitiek

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn nog maar net achter de rug of Turkije laat van zich horen met een onvervalst staaltje machtspolitiek. Jarenlang hebben de Europese landen dat land tegen Rusland gesteund door hen te helpen met het realiseren van een oliepijplijn door Turkije. Nu komt die Nabuccopijpleiding er, maar Turkije koppelt lidmaatschapseisen aan een te ondertekenen verdrag. Misschien wordt het toch tijd om zo snel mogelijk over te schakelen op andere energiealternatieven, zoals wind, lucht, water, kernenergie, koude fusie, slaolie of wat dan ook. Al was het maar om dit soort machtspraatjes in te bannen.

Het meest bizarre idee van de afgelopen week was zonder twijfel het voorstel om trouwe aandelenbeleggers te belonen met een zogeheten loyaliteitsdividend of een flexibel stemrecht. Die aandeelhouders die er met hun korte termijnvisie en machtsdruk voor hebben gezorgd dat de hele financiële sector op haar gat ligt en tienduizenden, zo niet honderdduizenden bedrijven, uitgemergeld in de goot liggen, zouden beloond moeten worden? Als er iemand beloond moet worden, zijn het de spaarders. Geef hen maar een extra rentepercentage als ze langer dan 5, 10, 15, 20 en 25 jaar bij een bepaalde bank zitten.

Heeft u ook gehoord van het verhaal dat van meerderjarige fietsers die met een teveel aan alcohol op over straat rijden, hun rijbewijs wordt afgenomen? Vorige week kreeg ik te horen van een agent die het weten kan dat dit een “Broodje Aap verhaal” is. Het afnemen van een rijbewijs geldt overigens wel wanneer die personen op een bromfiets of motor zit; een gemotoriseerd vehikel dus. De politie in Engeland ligt overigens voor op de Nederlandse bromsnor: daar lasergunnen ze fietsers, die harder dan 16 kilometer per uur rijden op de boulevard in Bournemouth.

Term van de week: Transformationele leider.

9.6.09

Slok

Column: Wat een week!

Het belangrijkste sportnieuws van afgelopen week was natuurlijk niet de voetbalwinst van Nederland op IJsland, waardoor Oranje zich plaatste voor het WK van volgend jaar. De winst van Roger Federer op Roland Garos zorgde ervoor dat we leven in een tijdperk van de beste tennisser aller tijden. Al vind ik wel dat hij dan nog minimaal één grand slam toernooi moet winnen: dan heeft Federer ook definitief Pete Sampras met zijn 14 grand slam overwinningen achter zich gelaten. En over tien jaar? Dan is wellicht Rafael Nadal de beste speler aller tijden. Zo zie je maar: alles is betrekkelijk.

De rest van Europa volgde zondag 7 juni Nederland in de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nu de uitslagen (grotendeels) bekend zijn, kan gesteld worden dat de anti-Europese partijen en “onafhankelijken”, wat die term ook mag betekenen, de op twee na grootste partij zijn geworden. Samen nemen ze 147 zetels in en zijn ze bijna net zo groot als de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (waar de PvdA onderdeel van is) met 161 zetels. Grote winnaar van de Europese verkiezingen is de EVP-ED (Europese Volkspartij en Europese Democraten: 263 zetels) waarvan het CDA en Silvio Berlusconi, minister-president van Italië, onderdeel van zijn.

De afgelopen week werd ook duidelijk dat de rechters in Nederland roomser moeten zijn dan de paus. Twee rechters werden aangehouden met een slok op achter het stuur en moeten hun functie neerleggen. Natuurlijk is het verwerpelijk dat je met alcohol in je bloed rondrijdt in een potentieel moordwapen. Wat een auto natuurlijk is, op het moment dat je beschonken of dronken een kind overrijdt. Maar moeten de rechters daardoor verbannen worden om hun beroep uit te oefenen, zodra ze hun straf hebben uitgezeten danwel uitgevoerd? U zegt “Ja”? Dat is prima, maar dan moet deze straf wat mij betreft voor iedereen gelden. Bent u met uw man of vrouw naar een gezellig verjaardagsfeestje geweest, hebt beiden twee of drie glaasjes wijn gedronken en wordt vervolgens gecontroleerd met een alcoholcontrole? Zeg maar dag tegen uw baan. Is zo’n situatie wel fair? Vindt u nog steeds dat rechters verbannen moeten worden uit hun beroep?

Nieuws uit België: daar krijgen leerlingen op basisscholen zogeheten “Brain gym”. Deze oefeningen dienen als middel tegen stress en proefwerkvrees. Op Zen-muziek moeten de kinderen de vingertoppen tegen elkaar zetten en de ogen dicht doen. Dat is nog even een goed excuus voor schoolkinderen die erop betrapt worden even niet op te letten: “Ik ben aan het braingymmen, juf!”

Mijn vrouw en ik hebben in februari vliegtickets gekocht voor een lang weekend naar Londen, begin augustus. Keurig hebben we vliegtaks betaald voor vijf personen: 62,50 euro in totaal. Eind maart kregen we het verheugende bericht van onze regering dat de vliegtaks per 1 juli is afgeschaft en dat we onze vliegtaks terug zouden krijgen. Met de betreffende Airline heb ik gebeld en de vriendelijke mevrouw met wie ik sprak, gestationeerd in Polen zo vertelde ze me(!), had nog nooit van de afschaffing van de vliegtaks gehoord. Of ik een mail wilde sturen met informatie over deze vliegtaksafschaffing, met daarbij de opmerking dat we die 62,50 euro terug zouden willen hebben. Dat is een week geleden en smachtend bekijk ik iedere dag mijn bankrekening. Vooralsnog blijf ik kijken.

Het woord van de week: Paraplusloopvergunning.

5.6.09

Winst

Column: Wat een week!

Iedere gek heeft zijn gebrek. Zelf vind ik het heerlijk om op de avond van de verkiezingen aan de buis gekluisterd te zitten om dan per gemeente de uitslagen te volgen. Bij dorpjes waar ik nog nooit van gehoord heb, volg ik met rode koontjes de winst- c.q. verliesstatistieken. D66 verzesvoudigd in Dalfsen! De ChristenUnie/SGP is de grootste partij geworden in Zwartewaterland! Allerlei statistiekjes en wetenwaardigheidjes die ik de volgende dag weer vergeten ben, maar het blijft smullen.

Hebt u ook de reacties van de politici gezien? Ze hebben allemaal gewonnen, als je hen moet geloven. Met uitzondering van de PvdA dan, want deze partij had werkelijk geen enkele zijden draad om zich aan vast te houden. In zetelaantal zijn zij gedaald van 7 naar 3 en zijn daarmee net zo groot als de VVD, D66 en GroenLinks. Ook het CDA verloor fors, maar dat was eigenlijk een overwinning, aldus de Christen-democraten: “Gezien de maatregelen die we hebben genomen en nog moeten nemen, valt het verlies alleszins mee.” Ook de VVD claimde het verlies van enkele procenten als een overwinning: “We stonden veel slechter in de peilingen, dus op basis van deze uitslag zijn we flink gegroeid.” Volgens mij werd vorige week door de politici nog gezegd dat ‘we’ niet zo moesten kijken naar al deze peilingen.

Verongelijkt

Overigens werd de meest positieve opmerkingen genoteerd door Marianne Thiemen van de Partij voor de Dieren. Ze behaalden geen enkele zetel, maar omdat het aantal mensen dat op haar partij stemde tot net onder de 4% reikte, betekende dit volgens haar dat de PvdD was gegroeid naar omgerekend zes zetels in het parlement. De meest arrogante reactie gaat naar Laurens Jan Brinkhorst van D66. Hij reageerde op de winst van de PVV als volgt. Volgens hem waren PVV-stemmers verongelijkte en ontevreden mensen, zo liet hij weten. “De PVV is een eendagsvlieg: over vijf jaar worden ze weggevaagd.” Die partij van ontevreden mensen werd overigens wel de grootste partij in onder meer Den Haag en Rotterdam, maar ook in veel middelgrote gemeentes als Noordwijk.

Direct na het referendum over de Europese Grondwet haastten vele politieke partijen zich te zeggen dat het “Nee!” tegen die Europese Grondwet eigenlijk een “Nee!” was tegen de nationale regering. Nu hebben de regerende partijen gezamenlijk weer gigantisch verloren, maar prompt zeggen Balkenende en Bos: “De uitslag van deze verkiezingen heeft helemaal niets met het landelijke beleid te maken.” Hoe zei Scrooge uit het sprookje van Charles Dickens het ook al weer? Oh ja: “Humbug!”

Als je kijkt naar de totale uitslag en de resultaten in overweging neemt waar het gaat om het samenstellen van een nieuwe regering, kom je tot een verrassende uitslag. Bij eenzelfde resultaat tijdens de landelijke verkiezingen zijn voor een nieuwe regering minimaal vier partijen benodigd. Geen enkele combinatie van drie partijen behaalt de benodigde meerderheid van 76 zetels.

Het woord van de week: Defuseren.

1.6.09

Knibbel, knabbel, knuisje

Column: Wat een week!

Met Mark Rutte’s pleidooi voor een grotere vrijheid van meningsuiting, waarbij hij gelijk de ontkenning van de holocaust koppelde aan het basisrecht van iedere wereldburger, bracht de voorman van de VVD de voorstanders van het Amerikaanse systeem een gevoelige slag toe. De hele discussie ging helemaal niet meer om het vergroten van de vrijheid van meningsuiting, maar om de vraag of iemand wel of niet de holocaust mag ontkennen. Zo’n discussie is niet te winnen en daarmee werd een discussie over de beperkingen op de vrijheid van meningsuiting direct de grond ingeboord.

Deze ontwikkelingen zijn een zeer slechte zaak. Op het eerste gezicht lijkt er in Nederland een grote vrijheid van meningsuiting te zijn, maar er wordt aan deze vrijheden flink geknabbeld. Dinsdag 26 mei presenteerde Rutte samen met Tweede Kamerlid Atzo Nicolaï een notitie over vrijheid van meningsuiting. Hun insteek was dat enkel het aanzette tot geweld strafbaar moet zijn. Op zich is dat helemaal geen verkeerde gedachte.

Al jaren heerst er een steeds grotere mate van zelfcensuur onder columnisten, cartoonisten en stand-up comedians. Na de moord op Theo van Gogh, die nooit een blad voor zijn mond hield, waar het ging om kritiek op de islam, werd het al wat stiller bij de anderen die vanwege hun vak kritiek uitten op de maatschappij. Een andere nagel aan de doodskist van de persvrijheid was de aanhouding van de tekenaar Gregorius Nekschot, die door de politie met veel machtsvertoon werd uitgevoerd. Met zijn islamkritische tekeningen had Nekschot (een pseudoniem) veel kwaad bloed gezet bij zekere bevolkingsgroepen. De tekenaar werd 48 uur(!) vastgehouden en het afschrikwekkend effect deed zijn werk. Wanneer hebt u voor de laatste keer een komiek kritische dingen horen roepen over de islam? Ja, wel over de Joden en ook over de Katholieken en Christenen. Maar de islam? Ik ben het de afgelopen jaren niet tegengekomen.

Parkeren

Even wat ander nieuws: binnenkort mogen gehandicapten overal in Nederland gratis parkeren. Wat fijn voor hen. Zelf zoek ik me regelmatig rot naar een beschikbare parkeerplaats en als ik er dan eentje vind, blijkt dat een lege gehandicaptenparkeerplaats te zijn. En als ik dan een andere parkeerplek vind, betaal ik me helemaal scheel aan parkeergeld. Natuurlijk prijs ik me gelukkig dat ik gezond ben en de ongemakken van een handicap zijn absoluut en bij lange na niet weg te strepen tegen de marginale ergernissen van het tekort aan parkeerplekken. Maar laat de gehandicaptenorganisaties dan ook niet meer de opmerkingen plaatsen dat gehandicapten ‘gelijk behandeld moeten worden’.

Het hagelwitte blazoen van Barak Obama wordt langzamerhand en beetje bij beetje besmeurd. Steeds vaker blijkt hij terug te komen op verkiezingsbeloftes. Waar hij bijvoorbeeld eerder aangaf dat foto’s gemaakt van martelingen door Amerikaanse soldaten in Afghanistan gewoon gepubliceerd moeten worden, is hij nu van mening veranderd. "Ik vrees dat de publicatie van deze foto's de veiligheid van onze troepen in gevaar brengt", zo liet hij afgelopen week weten. Obama maakte zo duidelijk dat publicatie van deze foto’s, waarop folteringen en verkrachtingen te zien zijn, toch niet het belang van Amerika dienden. En waar blijft het belang van de slachtoffers dan?

Baby’s

Goed nieuws was er op het front van de medische wetenschap: er is een methode gevonden waarmee veel voldragen baby’s die met ernstig zuurstoftekort ter wereld komen, kunnen worden geholpen. Deze baby’s worden enkele dagen gekoeld op 33,5 graden in het ziekenhuis verzorgd. Hierdoor komt het kindje in een soort comateuze toestand en valt de stofwisseling stil. Het gevolg hiervan is dat het lijfje de tijd krijgt om bij te komen van het zuurstoftekort tijdens de bevalling. Na enkele dagen wordt het lichaam van de baby weer opgewarmd en de resultaten zijn zeer goed: de sterfte of kans op handicaps bij deze baby’s is met 20% teruggebracht naar 45%.

Het woord van de week: Romkom (Romantische Komedie).