1.2.10

Nieuwstsunami (deel 2)

Column: De waan(zin) van de week

Kent u burgemeester Gerd Leers van Maastricht nog? Pardon, oud-burgemeester, sinds hij op 13 januari moest aftreden vanwege de dubieuze vermenging van privé-belangen met zijn officiële functie als eerste burger van Maastricht. Jarenlang was hij erg populair onder de inwoners, maar nu blijkt dat zijn betrokkenheid bij die stad slechts een façade was. Hij heeft op 13 januari als eerste aan zichzelf gedacht: voordat hij zijn aftreden bekendmaakte, bedong hij bij de fractievoorzitters van de gemeenteraad de garantie dat hij 570.000 euro aan wachtgeld zou ontvangen. En dat zegt tegelijk wat over die fractievoorzitters: in plaats van dat ze wachten op het oordeel van de Commissaris van de Koningin of Leers zijn wachtgeld verdiende, geven ze zomaar vele tonnen euro’s aan gemeenschapsgeld weg.

Minister Jacqueline Cramer van Milieu uitte in eerste instantie zware kritiek op de klokkenluiders die de frauduleuze praktijken van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat in 2007 de Nobelprijs van de Vrede won, aankaartte. Eind 2009 werd duidelijk dat het IPCC de verhalen over de opwarming van de aarde schromelijk overdreef, om het nog zachtjes uit te drukken. Wetenschappelijke bewijzen dat de aarde helemaal niet opwarmt en in feite aan het afkoelen is vanwege de verminderde activiteit aan zonnevlekken, werden door het IPCC in de onderste bureaulaatjes gelegd. Nu komt Jacquelientje terug op haar woorden en laat ze toch een onderzoek instellen naar de werkwijze van het IPCC. Nu al kan gesteld worden dat de eerdere berichten over de IPCC-fraude slechts het topje van de, niet meer smeltende, ijsberg zullen zijn. Zo bleek deze week ook dat het meest recente rapport van de IPCC over het smeltende ijs in de bergen van de Alpen, Andes en Afrika mede gebaseerd is op een artikeltje in een bergbeklimmersblad en op een scriptie van een student aardrijkskunde. Voor alle duidelijkheid: op basis van de IPCC-rapporten nemen wereldleiders vergaande beslissingen, die grote consequenties hebben voor uw en mijn portemonnee. In Nederland bijvoorbeeld om de kilometerheffing in te voeren, om maar wat te noemen.

Nobelprijs

Mag ik nog heel even uw aandacht, beste blogger? Ik vind het een goede zaak dat de Nobelprijs voor de vrede is opgericht, maar het beoordelingscomité heeft in de afgelopen jaren flinke fouten gemaakt bij het toekennen van deze prestigieuze prijs. En dat gaat absoluut ten koste van de kwaliteitsbeoordeling. Ik kan u voorbeelden aangeven van mensen die de Nobelprijs wel toegekend kregen, maar absoluut niet verdiend hebben. Mensen als Yasser Arafat, de massamoordenaar, die in zijn ‘strijd’ tegen Israël enkel één resultaat geboekt heeft: een uitpuilende portemonnee door het in eigen zak steken van honderden miljoenen aan internationale giften. Of wat dacht u van Al Gore? Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede op basis van een filmpje, samengesteld uit een compilatie van verschillende presentaties. Hij praat hier doemdenkend over de opwarming van de aarde en gebruikt hierbij cartoontekeningen, valse interpretaties en halve waarheden. Uiteraard is de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007 aan het IPCC een grote farce. En met alle respect voor president Obama van Amerika: hij verdiende de Nobelprijs voor de Vrede in 2009 echt niet. Eerst moet Obama meer laten zien dan alleen mooie speeches geven. De meest recente Nobelprijs voor de Vrede was namelijk niet voor Obama, maar tegen George Bush.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

- Pernell Roberts (81): Amerikaans acteur
- Ali Hassan al-Majid (Ali Chemicali) (68): Iraaks generaal en politicus
- Geoffrey Burbidge (84): Amerikaans astronoom
- J.D. Salinger (91): Amerikaans schrijver
- Eduardo Catalano (92): Argentijns architect
- Max Binder (98): Duits politicus
- Pauly Fuemana (40): Zanger ‘How Bizarre’
- Eloy Martínez (75): Argentijns schrijver

Het woord van de week: Ecoterroristen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten